vonatkozó irodalom (saját gyűjtés)

 

A forrásjegyzék-sorozat készültével párhuzamosan a Kosztolányira vonatkozó irodalom összeírásába is belefogtunk. Az egyes lapok szemlézésekor tehát nem pusztán a Kosztolányi által írt szövegek adatait gyűjtjük egybe, hanem a rá vonatkozó cikkeket is. Külön közöljük a tematikus bibliográfiai kiadványokhoz tartozó jegyzékeket (így a bácskai, a budapesti anyagokat), valamint összesített bibliográfiánkat, mely évszám szerinti sorrendben tartalmazza a vonatkozó irodalmat. Dokumentumainkat a munkálatok előrehaladtával folyamatosan bővítjük. Ezenkívül tervezzük föltérképezni a külföldi recepciót is. Az online hozzáférhető cikkeket, tanulmányokat pedig e helyütt közöljük.

 

Magyar nyelvű recepció

 

 

Idegen nyelvű recepció