sajtótörténet

A bibliográfia, illetve a forrásjegyzék köteteinek elkészültéhez a korabeli napilapok és folyóiratok, alkalmi kiadványok szemlézésén túl különböző háttérmunkálatok elvégzésére is szükség van, nem utolsó sorban sajtótörténeti jellegű áttekintésekre, melyek eredményeit táblázatos formában közöljük. Külön tárgyaljuk a budapesti periodikumokat, a bácskaiakat (szülőföld), valamint a vidékieket és a határon túliakat. Munkánk során sajtótörténeti kézikönyvekre, valamint a nagyobb közkönyvtárak katalógusainak adataira támaszkodunk.