repertóriumok

 

A bibliográfia, illetve a forrásjegyzék köteteinek elkészültéhez szükséges átnézni a különböző repertóriumokat is. Ezek egyrészt arról adnak fölvilágosítást, hogy egyáltalán mely lapokban írhatott Kosztolányi, másrészt az ott közölt adatok eligazítást nyújthatnak az egyes napilapok, hírlapok szemlézésénél is. Mivel nem minden periodikumról készült repertórium, illetve azok leírási szabványa nem egyezik az általunk kialakítottal, így mindezen munkálatok nem mentesítenek bennünket a napilapos-folyóiratos anyag végigszemlézésétől.