munkatársak

 

A Kosztolányi kritikai kiadás kötetei egyszerre két műhelyben is készülnek. A honlapunkat is működtető MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, valamint az OTKA által támogatott és az MTA Irodalomtudományi Intézetének intézményi hátterével működő kutatócsoport tagjai egyaránt részt vesznek a munkálatokban.

 

A kritikai kiadássorozat főszerkesztői:
 
 

Prof. Dr. Dobos István

egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető
a kritikai kiadásban feladata: A kéziratok teljes körű rendszerezése és a kritikai kiadás köteteinek alapját adó forrásgyűjtési munkálatok befejezése; a kritikai kiadáshoz tartozó életrajzi kutatások, valamint a korai novellákkal kapcsolatos munkafolyamat szakmai irányítása.
 
 
 

Prof. Dr. Szegedy-Maszák Mihály

egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, kutatócsoport-vezető
a kritikai kiadásban feladata: az angol műfordításokat tartalmazó kötetek szerkesztése,
a fordítások szövegeinek sajtó alá rendezése,
a www.kosztolanyioldal.hu honlap főszerkesztése
 
 
 

Dr. Veres András

tudományos főmunkatárs, az MTA ITI Elméleti Osztályának tudományos osztályvezetője,
az MTA doktora, az OTKA által támogatott és az MTA ITI intézményi hátterével működő kutatócsoport vezetője,
az Édes Anna című regény sajtó alá rendezője
 
 
 
 
 
 
 
Munkatársak:
 

Dr. Bengi László

habilitált egyetemi adjunktus, ELTE BTK
az Aranysárkány című regény sajtó alá rendezője
 
 
  

Bucsics Katalin

doktori hallgató (PhD), ELTE BTK
a Pacsirta című regény sajtó alá rendezője,
részvétel a forrásgyűjtő munkálatokban
 
 

Buda Attila

irodalomtörténész
a nem szépirodalmi műveket tartalmazó kötetek szerkesztése, sajtó alá rendezése
 
 

Dobás Kata

tudományos segédmunkatárs, ELTE BTK – MTA TKI
a bibliográfiai sorozat szerkesztője és a forrásfeltáró munkálatok irányítása (2011-től),
a vonatkozó bibliográfia online változatának szerkesztője
 
 

Fagyas Róbert

egyetemi hallgató (MA), ELTE BTK
 
 

Dr. Győrei Zsolt

docens, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Művészetelméleti Tanszék
az OTKA által támogatott és az MTA ITI intézményi hátterével működő kutatócsoport alkalmazottja
A szegény kisgyermek panaszai c. kötet sajtó alá rendezője
 
 

Horváth Lajos

doktorjelölt, ELTE BTK
a Shakespeare-fordítások sajtó alá rendezője
 

Hutvágner Éva

doktori hallgató (PhD), ELTE BTK
 
 

Dr. Józan Ildikó

egyetemi adjunktus, ELTE BTK
a francia műfordításokat tartalmazó kötetek szerkesztője,
a fordítások szövegeinek sajtó alá rendezése
 
 

Kalmár Éva

sinológus, műfordító
a kínai műfordításokat tartalmazó kötet sajtó alá rendezője
 

Dr. Kolozsy-Kiss Eszter

a japán műfordításokat tartalmazó kötet sajtó alá rendezője
 

Kovács Natália

doktori hallgató (PhD), ELTE BTK
 

Lipa Tímea

PhD-hallgató, gyorsírás-szakértő (Gabelsberger-Markovits gyorsírás)
a kritikai kiadásban feladata: Kosztolányi gyorsírásos jegyzeteinek megfejtése
 
 

Molnár Fábián

egyetemi hallgató (MA), ELTE BTK
részvétel a forrásgyűjtő munkálatokban
a kutatócsoporti weboldal mindenható ura
 
 

Onder Csaba

 részvétel a nem szépirodalmi művek (illetve értekező próza) sajtó alá rendezésében
 
 

Parádi Andrea

muzeológus, Petőfi Irodalmi Múzeum
részvétel az Aranysárkány című regény kritikai kiadásának elkészítésében,
a kéziratos anyag földolgozása
 
 

Pintér Borbála

Tudományos segédmunkatárs
részvétel a nem szépirodalmi művek (illetve értekező próza) sajtó alá rendezésében
 
 

Róth Judit

PhD-hallgató (ELTE BTK)
részvétel a Mágia című verseskötet sajtó alá rendezésében
 
 

Dr. Szilágyi Zsófia

tudományos tanácsadó, MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport (MTA TKI és ELTE BTK)
 a rövidprózai munkák (Boszorkányos esték, Bolondok, Bús lelkek, stb.) szerkesztője, sajtó alá rendezője
 
 

Dr. Takács László

egyetemi docens, PPKE BTK
a Nero, a véres költő című regény sajtó alá rendezése, valamint a latin és olasz nyelvű műfordításokat tartalmazó kötetek szerkesztője, sajtó alá rendezője
 
 

Tóth-Czifra Júlia

PhD-hallgató (ELTE BTK)
az Esti Kornél című kötet sajtó alá rendezője
 
 

Varga Kinga

PhD-hallgató (ELTE BTK)
 
 

Zákány-Tóth Péter

tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport (MTA TKI és ELTE BTK)
a korai verseket közlő kötet szerkesztése, a versszövegek sajtó alá rendezése
 
 
 
 
 
 
A bibliográfiai sorozat összeállításában több megbízott munkatárs is tevékenykedik, többek között egyetemi hallgatók is, kik e munkáknak köszönhetően gyakorlatot szereznek egyszerűbb szerkesztési feladatokban, valamint komolyabb tudásanyagra tesznek szert mind Kosztolányi életművét, mind a 20. század eleji irodalom- és kortörténetet, mind a sajtótörténetet illetően. A gyűjtésekben a szerkesztőn kívül az adott területet kutató, vagy épp a kritikai kiadási munkafázisokat elsajátítani kívánó doktoranduszok is szerepet vállaltak. A több éves munkafolyamat állandó résztvevői:
 
  

Bodovics Ticiána

egyetemi hallgató (OT)

 

Ficsor Zsófia

egyetemi hallgató (MA), ELTE BTK
(a forrásgyűjtésben részt vett: 2010-2011)
 

Gorove Eszter

egyetemi hallgató (MA), ELTE BTK
 

Kovács Péter

doktori hallgató (PhD), ELTE BTK
 

Páji Gréta

doktori hallgató (PhD), ELTE BTK
részvétel a forrásgyűjtő munkálatokban
  

Takács Emma

egyetemi hallgató (MA), ELTE BTK
 

Tamás Péter

doktori hallgató (PhD), ELTE BTK
 

Virágh András

doktori hallgató (PhD), KRE BTK
 

Winkler Tímea

egyetemi hallgató (MA), ELTE BTK
(a forrásgyűjtésben részt vett: 2008-2011)
 
 
 

 

Korábbi munkatársaink:

 

Prof. Dr. Horváth Iván

egyetemi tanár, az MTA doktora, ELTE BTK
a kritikai kiadásban feladata: a hálózati kiadások hosszú távú megőrzésének elméleti és
gyakorlati problémáinak vizsgálata, a kutatócsoport hálózati kritikai kiadásainak koordinálása
 
 

Dr. Arany Zsuzsanna

tudományos munkatárs, MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport (MTA TKI és ELTE BTK)
a kritikai kiadásban feladata: a bibliográfiai sorozat szerkesztése és a forrásfeltáró munkálatok irányítása (2010-ig),
a www.kosztolanyioldal.hu és a kosztolanyidezsoter.blog.hu honlapok szerkesztése (utóbbi 2013-ig),
a kórházi beszélgetőlapok közreadása (2008-2010), életrajzi kutatások és az életrajz műfajának esztétikai vonatkozásai (2011-2014)
 

Bíró-Balogh Tamás

tudományos segédmunkatárs, SZTE BTK,
az OTKA által támogatott és az MTA ITI intézményi hátterével működő kutatócsoport alkalmazottja
 a naplók és a levelezés köteteinek szerkesztése, sajtó alá rendezése
 

Cooper, Thomas E., PhD

főiskolai docens, EKTF
 az angol versfordításokat tartalmazó kötet szerkesztése, sajtó alá rendezése,
valamint részvétel az angol drámafordítások sajtó alá rendezésében
 

Feldmájer Benjámin

tudományos segédmunkatárs, ELTE BTK
 részvétel a nem szépirodalmi művek sajtó alá rendezésében,
a forrásgyűjtési munkálatok sajtótörténeti hátterének föltérképezése
 

Guth Holda

doktori hallgató (PhD), ELTE BTK
részvétel a német műfordításokat tartalmazó kötet szerkesztésében, sajtó alá rendezésében
 
 

Dr. Hózsa Éva

rendkívüli egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
a német műfordításokat tartalmazó kötet szerkesztése, sajtó alá rendezése
 

László Erika

doktori hallgató (PhD), ELTE BTK
 Rilke-fordítások sajtó alá rendezése, filológiai feldolgozása
 

Dr. Lőrincz Anita

megbízott munkatárs, MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport (MTA TKI és ELTE BTK)
 bibliográfiai gyűjtések, forrásanyagok előkészítése
 

Király Péter

részvétel a kritikai kiadások hosszú távú megőrzését szolgáló
szabadalmi eljárás részletes kidolgozásában
 

Dr. Peremiczky Szilvia

a Zsidó Múzeum igazgatója, óraadó tanár (ELTE BTK)
 a héber fordítások földolgozása, sajtó alá rendezése
 

Sárközi Éva

könyvtáros, ELTE BTK Toldy Ferenc Könyvtár
 az Édes Anna című regény kiadásában a források sajtó alá rendezése, bibliográfia készítése, az Esti Kornél című kötet lektorálása, valamint a bibliográfia elkészítése 

Szabó Laura

magyar nyelv és irodalom, valamint esztétika szakos bölcsész, PTE BTK
 részvétel az Aranysárkány című regény sajtó alá rendezésében, illetve részvétel a forrásgyűjtő munkálatokban
 

Varga, Adriana, PhD

angol nyelvű források gyűjtése, valamint részvétel az angol vonatkozású anyagok föltárásában,
illetve a román vonatkozások (fordítás, hatástörténet, levelezés) tanulmányozása
 

Végh Dániel

doktori hallgató (PhD), ELTE BTK
a spanyol műfordításokat tartalmazó kötet szerkesztése, a szövegek sajtó alá rendezése,
a Kosztolányi Adatbázis előkészítési munkálatalainak és fejlesztésének koordinálása