Meghívó könyvbemutatóra

   Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy megjelent Kosztolányi Dezső 1901 és 1907 közötti levelezésének kritikai kiadása. A Kosztolányi Kritikai Kiadáson dolgozó Kutatócsoport munkatársai tisztelettel meghívnak mindenkit a sorozat legújabb kötetének bemutatójára.

 
A könyvbemutató helye és időpontja:
2014. január 16-a, 16 óra
Írók Boltja (1061 Budapest, Andrássy út 45.)
 
A kötetet bemutatják a szerkesztő és a sajtó alá rendezők:
Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva
 
Beszélgetőpartnereik:
Veres András, a Kosztolányi Kritikai Kiadás sorozatának egyik főszerkesztője
Mészáros Sándor, a Kalligram Könyvkiadó vezetője
 
 
 
 
   „Kosztolányi Dezsőt életműve a 20. századi magyar irodalom egyik legnépszerűbb szerzőjévé avatja. Költőként, prózaíróként, műfordítóként és publicistaként egyaránt jelentős. De míg számos kortársáról sokkal több ismerettel rendelkezik az utókor, addig az ő életművének és életútjának kritikai feldolgozása csak néhány évre megy vissza. Ady, Babits, Móricz levelezése mellett – többek között – már közreadták Fülep Lajos, Juhász Gyula, Tóth Árpád levelezését is, némelyiket a kritikai kiadás igényével. Jóllehet Belia György évtizedekkel ezelőtt – Török Sophie gyűjtésére alapozva – megjelentette Babits, Juhász és Kosztolányi egymással folytatott ifjúkori levelezését, ám Kosztolányi teljes és önálló levelezésének megjelentetése csak most kezdődik a kritikai kiadások szempontjai és szabályai szerint. Nem lehet ugyan azt mondani, hogy Belia György munkáján kívül más kiadások ne lennének – itt elsősorban Réz Pál terjedelmes gyűjteményét, Dér Zoltán közleményeit, többek között a családi levelek megjelent kötetét kell említeni; ezek azonban valamilyen szempontból válogatnak, szövegközlésük néha pontatlan, néha kihagyásokat tartalmazó, eltérő indokok miatt cenzúrázott, jegyzeteik pedig egy tudományos kiadás felől nézve hiányosak. Természetesen fel kell használni segítségüket, de nem helyettesíthetik a Kosztolányi Dezső valamennyi elérhető levelét s a neki küldötteket is magába foglaló kritikai kiadást. […]
   A munkát 2013 őszén [a szerkesztő és a sajtó alá rendezők] a következő gondolat jegyében fejezték be: »a filológia előkelő hitet föltételez – hogy kevesek kedvéért, akik mindig csak »jőni fognak« és nincsenek itt, előre el kell végezni igen sok kínos, sőt tisztátlan munkát: mindez munka in usum Delphinorum, trónra kerülő hercegek használatára« [Friedrich Nietzsche A vidám tudomány című munkája 102. paragrafusának részlete Kerényi Károly fordításában]”.
 
(Részlet a kritikai kiadás előszavából. Buda Attila – Józan Ildikó – Sárközi Éva: Előszó, in Kosztolányi Dezső Levelezése I. 1901–1907. Kritikai Kiadás, szerk. Buda Attila, s. a. r. Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva, Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2013, 7–13.)
 
További információért, valamint az esemény facebook-oldalainak eléréséhez kattintson ide, illetve ide.
 
Kosztolányi Kritikai Kiadás. Sorozatszerkesztők: Dobos István, Szegedy-Maszák Mihály, Veres András
 
 
Kosztolányi Dezső levele Juhász Gyulának, Szabadka, 1904. július 9. Kötetben: 24-es levél. OSZK Kézirattára.
 
 
 
Kosztolányi Dezső levele Juhász Gyulának, Szabadka, 1905. augusztus 16. Kötetben: 104-es levél. OSZK Kézirattára.
 
 
 
Kosztolányi Dezső levele Brenner Józsefnek, Bécs, 1905. február 1. Kötetben: 84-es levél. MTA Könyvtár Kézirattára.