laplista

Nem pusztán Kosztolányi életében megjelent kötetei nem voltak eddig lajstromba véve, hanem azon lapok listájával sem rendelkezünk, melyekben dolgozott, illetve egyáltalán közölt írásokat. Feltáró munkánk során egyrészt a szakirodalmat tanulmányozzuk, másrészt sajtótörténeti kutatásokat végzünk, valamint az egyes lapok szemlézésekor is fölfedezhetünk Kosztolányi-írásokat elfeledett lapokban is. Folyamatosan bővülő listánk több száz lapot sorol föl, mely bizonyítja szerzőnk munkásságának sokrétűségét, valamint azt, hogy az egyik legtermékenyebb magyar alkotóról van szó.
 
 
 

Hírlapok listája, melyekben közölt írásokat Kosztolányi Dezső

Összeállította Arany Zsuzsanna (2004-2011) és Dobás Kata (2012-től)