kötetek

 

A Kosztolányi kritikai kiadás forrásgyűjtő munkálatai során a napilapokban és folyóiratokban megjelent szövegeket összevetjük azon kötetek anyagaival, melyek a szerző életében jelentek meg. Ennek eredményeként bibliográfiai sorozatunk közli a folyamatosan előkerülő szövegváltozatok adatait is. A kritikai kiadás köteteinek könnyebb összeállítása érdekében nemcsak a bibliográfiai adatok közzétételét tartjuk hasznosnak, hanem maguknak a szövegváltozatoknak a közzétételét is, teljes terjedelemben. Kötetek menüpontunkban ezért igyekszünk Kosztolányi életében megjelent könyveinek online változatát közölni. A kritikai kiadás munkálatainak segítésén túl alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy kulturális örökségünk e része, nemzeti klasszikusunk munkássága (életművének korai kiadásai) digitalizált formában is hozzáférhető legyen a széles nagyközönség számára is.

 

 

Listánkat a honlapunkon található Kosztolányi-kötetlista rövidítési sorrendje alapján állítottuk össze.

Kosztolányi életében megjelent kötetei

(folyamatos feltöltés alatt)

 

 

 

Műfordítások

(folyamatos feltöltés alatt)