Konferencia-felhívás

   Az MTA-ELTE Hálózati Kiadás Kutatócsoport az I. világháború kitörésének centenáriuma alkalmából tudományos konferenciát szervez Kosztolányi nemzedéke és a háború címmel 2014. december 4-én és 5-én.
 
   A konferencia célja, hogy közelebbről megvilágítsa Kosztolányi Dezsőnek és nemzedékének (elsősorban a Nyugat írói körének) a világháborúhoz való összetett viszonyát, s azt, hogyan hatott e nemzedék életére, művészetére, sorsára a háború s annak minden történeti, politikai és gazdasági következménye. A vizsgálódás tárgyát képezhetik a megelőző időszak háború felé mutató eseményeinek írói-költői reflexiói, illetve a húszas-harmincas évekből való visszatekintések. A konferenciára húszperces előadások rövid, 10-12 soros tartalmi összefoglalásával 2014. szeptember 30-áig az alábbi e-mailcímen lehet jelentkezni: kosztolanyi2014@gmail.com
 
   Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, és szívesen fogadjuk.
 
   Budapest, 2014. május 20.                                                                                   
 
   MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport