időszaki kiadványok

 

Kosztolányi írásai napilapok és folyóiratok hasábjain jelentek meg első ízben. Ezt követően kerültek kötetbe, ám életében munkáinak csak töredékét adta ki e formában is. A korabeli újságokat tanulmányozva számos érdekes tipográfiai megoldású Kosztolányi-írással találkozhatunk, nem egyszer érdekes illusztrációkkal vagy épp fényképfelvételekkel kiegészítve. A kritikai kiadáshoz is nélkülözhetetlen szövegváltozatokból válogattunk.

A felvételek közzétételének engedélyezéséért ezúton mondunk köszönetet az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár vezetőinek és munkatársaiknak.

 

 

» A Hét

» A Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma

» A Pesti Hírlap Naptára

» A Pesti Hírlap Vasárnapja

» Auróra

» Bács-Bodrog

» Bácskai Hírlap

» Bácsmegyei Napló

» Borsszem Jankó

» Budapesti Napló

» Esztendő

» Magyar Magazin

» Óbecsei Újság

» Szeged és Vidéke