háttér

Miután a korszak, melyben Kosztolányi élt és alkotott, mind a mai napig nincs filológiailag föltárva – e munkával adós még mind a történettudomány, mind az irodalomtörténet –, így kritikai sorozatunk készítése során nem kerülhetjük el a 20. század első évtizedeinek általánosabb jellegű kutatását sem. E helyütt ezirányú működésünkről adunk számot, hosszabb-rövidebb tanulmányok formájában, valalmint eddig ismeretlen források közlésével.