forrásjegyzék

A kritikai kiadás köteteinek készültével párhuzamosan folyik az a nagyszabású feltáró munka, mely Kosztolányi Dezső összes művének leltárba vételét célozza. A kutatás gerincét a periodikumok szemlézése adja, hiszen ezekben található meg az a korpusz, mely Kosztolányi összes művét adja. A kéziratos anyag fogyatékossága nem teszi lehetővé, hogy azokat vegyük alapul, kötetekben pedig műveinek csak töredékét adta közre életében.
 
Forrásgyűjtő tevékenységünk eredményeként egyfelől tematikus kötetekben adjuk közre az írások jegyzékét, másfelől – a kutatások befejeztével – önálló, teljes bibliográfiát is szeretnénk megjelentetni. A többkötetesre tervezett tematikus sorozatból eddig kettő látott napvilágot, melyek nem pusztán nyomtatásban olvashatók, hanem honlapunkon, online formában is tanulmányozhatók, az egyes adatokra való rákeresési lehetőséggel.
 
 
 

 

 

 

Tartalom:

A Bazár - Auróra

Érdekes Újság - Élet

Fidibusz - Magyar Szemle

Magyar Világ - Szinházi Élet

Szinházi Hét - Új Magazin

Új Magyar Szemle -

 

  •  Forrásjegyzék 4.

 

 

Tartalom:

Havi- és hetilapok

Napilapok