életrajz

Kosztolányi életútját két ismertebb kötet mutatja be: Kosztolányi Dezsőné könyve férjéről (Kosztolányi Dezső címmel), melyet első ízben 1938-ban adott ki a Révai könyvkiadó, illetve Levendel Júlia munkája, mely az Így élt címet viselő sorozatban látott napvilágot. Azonban mind a mai napig nem létezik tudományos igénnyel megírt, filológiailag hiteles életrajz. A kutatócsoport ez irányban is végez munkálatokat, hisz a kritikai kötetek készítése során – főként a naplók, a levelek és az élete végén írott, korábban kiadatlan jegyzetek sajtó alá rendezésekor – számos adat fölbukkan, többek közt eddig ismeretlenek is. Honlapunkon ezeket az eredményeinket osztjuk meg olvasóinkkal.