Arany, Babits, Kosztolányi… Meghívó tudományos előadásra

   Bogoly József Ágoston A mulandóság és a halál Arany János, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső költészetében címmel tart előadást Szegeden.

 

Helyszín és időpont:
Szeged, MTA SZAB Székház
2012. november 22. (csütörtök), 17:30–18:30

 

„A mulandóság, a halál és az életbizalom tematikája értelmező játékba vonja az olvasót? A mulandóság irodalmi kommunikációja milyen interface-kapcsolatot létesít az irodalmi szerző és az olvasó között? Az értelmezői szólamokra építő illeszkedési, megértési lehetőség hogyan nyilvánul meg Arany, Babits és Kosztolányi verseiben? Az irodalmi antropológiának, a létértelmező bölcseletnek milyen szerepe lehet a versek létrejöttében és újraolvasásában? A kérdésekre válasz születhet.”

 

 

   Kedvcsinálóként e helyütt közöljük az előadó egyik költeményét is, mely a poétikai konvenciók tovatűnő és újjáéledő illeszkedési–megértési határfelületét (interface), az értelmezői szólamok létformáját kívánja érzékeltetni:

 

Bogoly József Ágoston: Interface

Gránitbányák felé a rétre szakállas
harangvirág szőnyeget terít a nyár.
Kései október aszúillata vár. A szél
birsalmát himbál. Álom villamoson
hajnaltól hajnalig tart a maszkabál.

Páva forog. Tarkaharkály kopácsol.
Őzfarok lobog. Vezérlőjel pislákol.
A láthatatlan paránylétben plazma
áradás tetőz. Az áramkapcsolat él,
a méhkirálynő bitmorzsán üldögél.

Memória rekeszen rés. Szilícium
napelem és kamera egymáshoz ér.
Szökő árny tört felületén ég a kép.
Óriás kékmadár-koponyán tompán
rezgő kalcitfény kristályport szitál.

Game over. Nincs mihez érzelmet
kötni? Tét nélkül egyet csenget és
pinkódot cserél a párbeszéd panel.
Keresett hangon, lefagyott, merev
síneken régi szólamok utaznak el.

 

(A vers a Liget című folyóirat 2012/10-es számában látott első ízben napvilágot.)
 
 
   Az előadás plakátja ide kattintva tekinthető meg.