Ami a beszélgetőlapokból kimaradt…

   A most elmondom, mint vesztem el című kötet – mely Kosztolányi utolsó följegyzéseinek első kiadása – törzsanyaga kéziratban már összeállt, amikor megjelent a MTAK gondozásában Körmendy Kinga munkája, Szabó Lőrinc kéziratos hagyatékának második katalógusa.*
E kötetben Ms2281/72-es sorszám alatt szerepel a következő tétel: „Kosztolányi Dezső levele Szabó Lőrincnek, [Bp., 1936. nov. ?] 1 f.”.

   A MTAK Kézirattára munkatársától, Horányi Károlytól megtudtuk, hogy e katalógusnak az anyaga 2001-ben került be a gyűjteménybe. Szintén ő hívta föl a figyelmünket arra, hogy ez esetben nem levélről, hanem egy beszélgetőlapról van szó. Mindez akkor derült ki, amikor egy kutató számára készítették elő az anyagot.

   A kritikai kiadás kötetében így a most előkerült beszélgetőlapnak kisebb részlete szerepelhetett csak, az is Kosztolányiné közléséből. A feleség életrajzi könyvében a következők olvashatók: „Én is mindenkitől bocsánatot kérek.” „De igen. Egyik most, másik harminc-negyven évvel később. Mindegy. Ha itt maradsz, gondolj rám.”**

   A most előkerült beszélgetőlap pontos szövege:

 

Én is mindenkit üdvözlök
s mindenkitől
bocsánatot kérek
De igen
Egyik most,
másik 30–40 évvel később Mindegy
Ha itt maradsz,
gondolj rám

[verzó]

Csak ez a fontos!
Lőrinc, –
a legkülönb voltál és az lehetsz
Ölel
KD
barátok leszünk
Én szeretem
Ez igaz
Majd ha élve maradok és igaz***

 

   Jelöléseink a már megjelent kritikai kiadás szabványát követik. Köszönettel tartozunk mind Horányi Károlynak, mind Kabdebó Lórántnak, hogy fölhívták figyelmünket a kéziratlapra. Ezenkívül köszönetet mondunk a MTAK Kézirattára vezetőjének, Babus Antalnak és helyettesének, Tóth Gábornak, a közlési engedélyért és a segítségért.

A Szerk.

 

 

 

1. MTAKK, Ms2281/72.

2. MTAKK Ms2281/72 – verzó.

 

* Körmendy Kinga: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka II. Ms2270–Ms2287, Budapest: MTAK, 2007. (Lásd még: http://krk.szabolorinc.hu/)

** Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső, Budapest: Révai, 1938.

*** Kemény Aranka Kosztolányi Dezsőné egy levelét is idézi, melyben a beszélgetőlap elajándékozásáról van szó. Lásd: http://krk.szabolorinc.hu/ – életrajz menüpont.