Virágh András

Iskolai végzettség

KRE Irodalomtudományi Doktori Iskola, abszolutórium (2010)
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, ELTE BTK (2007)
okleveles összehasonlító irodalomtudomány szakos bölcsész, ELTE BTK (2006)
 

Díjak, ösztöndíjak

2007-2010      KRE BTK, doktori ösztöndíj
2004                ELTE BTK, tudományos ösztöndíj
 

Szakmai tapasztalat

2002                magyartanítás, Románia, Moldva
2002-2003      dialektológiai terepgyakorlat, Románia, Moldva
2007-              könyvismertető- és recenzióírás (litera.hu)
                       

Nyelvtudás

Angol (középfok, C)
Spanyol (alapfok, C)
 

Publikációs lista

Kötetbeli tanulmányok:

 • Egy metaszöveg megkonstruálásának filológiai alapvetései és elméleti továbbgondolása (Kísérlet Cholnoky Viktor Trivulzió-történeteinek újrarendezésére). In: Induló modernség – kezdődő avantgárd, szerk: Bednanics Gábor és Eisemann György, Ráció Kiadó, 2006, 73-102.
 • Az örömszerzés szolgálatában (Wordsworth elöljáró beszédei és „olvasáselmélete”). In: Olvas(o)(ó)k – Olvasáselméletek és elbeszélt olvasók, szerk.: Dobás Kata és Kovács Péter, ELTE, 2006, 182-199.
 • A néma párbeszéd mint kordokumentum (Mikes Kelemen: Törökországi levelek). In: EPiKA, szerk.: Dobozy Nóra Emőke et al., ELTE BTK, 2010, 107-123.
 

Folyóiratbeli tanulmányok:

 • A Kazár szótár látszólagos ellentmondásai (Egy történelmi nyom és Pavic regényének kapcsolata), Palimpszeszt, 25. szám, http://irodalom.elte.hu/palimpszeszt/25_szam/07.html
 • Buda mint csomópont és fordulópont (Megjegyzések Jókai Mór Az utolsó budai pasa című regényéhez), Budapesti Negyed, 2007/3, 115-125.
 • Hagyományrombolás – hagyományteremtés (Jorge Luis Borges: Három Júdás-változat), Kalligram, 2008/5, 53-57.
 • Írógép-szerenád (Textuális csúsztatások Petri György Az vagy nekem című versében), Puskin Utca, 2009/5-6, 40-46.
 • Emily tradíciói (Ann Radcliffe: The Mysteries of Udolpho), Kalligram, 2009/10, 83-88.
 • A térbe vetett hang aspektusai (Harsányi Kálmán: A kristálynézők), It, 2010/3, 355-373.

Recenziók:

 • Szilágyi Márton: Határpontok, ItK, 2009/2, 242-246.
 • Amikor a regényből lesz történelem (Szilágyi István: Hollóidő), Litera, 2008.10.08.
 • Matatás a koponyám körül (Danilo Kis: Fövenyóra), Litera, 2009.02.11.
 • Angyalka a világ tetején (William Hjortsberg: Angyalszív), Litera, 2009.03.11.
 • Befagyott nyílászárók (Dragan Velikic: Orosz ablak), Litera, 2009.05.19.
 • Szavak, szövegek, élethelyzetek (Farkas Wellmann Endre – Szőcs Géza: Amikor fordul az ezred), Litera, 2009.09.27.
 • Az apáról jót vagy semmit (Donald Barthelme: A Holtapa), Litera, 2009.10.20.
 • Túl a jón (Kollár Árpád: Szarajevóban nem), Litera, 2010.08.23.
 • Orosz apácskánk (Szergej Dovlatov: A kihelyezett tagozat), Litera, 2010.08.26.
 • Megint állatmese (Krasznahorkai László – Max Neumann: Állatvanbent), Litera, 2010.10.25.
 • Arctalan ecsetnyomok (César Aira: Epizód egy vándorfestő életéből), Litera,2010.11.25.