Végh Dániel

Iskolai végzettség

 
ELTE BTK Összehasonlító irodalomtudomány PhD (2007– )
ELTE BTK Esztétika-spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár (2007)
ELTE BTK Összehasonlító irodalomtudomány szak (2004-2007)
LFZE Budapesti Tanárképző Intézete (2002-2004)
 

Díjak, ösztöndíjak

 
PhD ösztöndíj (2007– )
Pro Scientia Aranyérem (2007)
XXVIII. OTDK, két első helyezés Összehasonlító irodalom-tudomány és Romanisztika I. szekciókban (2007)
Erasmus-ösztöndíj Universidad de Granada, Spanyolország (2005/06)
Köztársasági Ösztöndíj (2004-07)
 

Szakmai tapasztalat

 
Fidelio.hu szerkesztő, online projektmenedzser (2009- )
PRAE.HU szerkesztő, főszerkesztő-helyettes (2007-2009)
 

Tudományos tevékenység

2007– a Kosztolányi kritikai kiadás forrásgyűjtő munkálataiban való részvétel, a www.kosztolanyioldal.hu webmesteri feladatainak ellátása, valamint a spanyol műfordításkötet sajtó alá rendezési feladatai
 

Tudományos tagságok

2008– Palimpszeszti Kulturális Alapítvány (kurátor)
 

Kutatási területek

spanyol-magyar műfordítástörténet
Cervantes művészetelmélete
spanyol barokk színház
 
 

Publikációs lista

Szerkesztett kötetek:

 • Határok a spanyol nyelvű irodalmakban. Lazarillo – Fiatal Hispanisták Tanulmányai. Budapest: Palimpszeszt, 2007. (Menczel Gabriellával közösen)
 • Három évforduló – három generáció? Lazarillo – Fiatal Hispanisták Tanulmányai, Budapest: Palimpszeszt, 2008. (Zelei Dáviddal közösen)
 • A szőnyeg visszája. A spanyol nyelvű irodalmak és a fordítás. Lazarillo – Fiatal Hispanisták Tanulmányai. Budapest: Palimpszeszt, 2009. (Menczel Gabriellával közösen)

Folyóiratbeli tanulmányok:

 • „Olvasható-e a Don Quijote magyarul?” Literatura, 2008/2. 217-233.
 • „’Comme hyspanisant fervent…’ Kosztolányi Dezső spanyol műfordításai” Irodalomtörténet 2008/3. 432-454.
 • „A spanyol irodalom magyarországi nagykövete. Beszélgetés Pávai Patak Mártával” In Végh Dániel, Zelei Dávid (szerk.): Három évforduló – három generáció? Lazarillo – Fiatal Hispanisták Tanulmányai, Budapest, Palimpszeszt, 2008. 49-57.
 • „Az ornamentika E. T. A. Hoffmann Brambilla hercegnőjében”, Filológiai Közlöny 2008/1-2, 23-35.
 •  „Apokrif magyar Don Quijoték a 19. században” Filológiai Közlöny 2009/1-2, 49-61.
 • „Mint észrevétlenül az irodalom peremén. Radnóti Miklós Don Quijote-átdolgozása” Forrás 2009/5, 31-45.
 • „Kosztolányi Dezső: Spanyol antológia” Filológiai Közlöny, 2010/1 (megjelenés előtt)
 • „Cervantes írói vénája” Múlt és Jövő, 2010 (megjelenés előtt)
 • Szűzies vagy hűtlen? Győry Vilmos Don Quijote-fordítása kiadatlan dokumentumok tükrében (megjelenés alatt)

Fordítások:

 • Julio Prieto: „A fordítás peremén: Río de la Plata-i partvonalak és útkereszteződések” Filológiai Közlöny 2009/1-2, 10-20.
 • Louise O. Vasvari: „A Doncella Guerrera ’queer’ olvasata” In Barát Erzsébet, Sándor Klára: A nő és a nő/i/esség sztereotípiái. Könyvtártudományi Tanszék, SZTE, Szeged, 2009.
 • Józan Ildikó: „El traductor héroe. Parábola y traducción” In El reverso del tapiz. La traducción literaria en el ámbito hispánico. VII. Coloquio Internacional. Ed. Amelia Blas, Gabriella Menczel, László Scholz. Budapest, Instituto Cervantes, 2008. 140-154.
 • Lope de Vega: A komédiaírás új művészete (tanulmány és fordítás), Holmi (megjelenés előtt)
 
 
valamint számos recenzió, kritika és interjú a prae.hu és a Fidelio.hu művészeti portálokon.