Tudományos tanácskozás Miskolcon

   Április 24-25-én Miskolc adott otthont a Filológiai és textológiai kérdések a 20. századi klasszikusok szövegkiadásaiban címet viselő konferenciának, melyen kutatócsoportunk tagjai is szép számmal részt vettek. Az eseményt a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája, az MTA I. Osztályának Textológiai Munkabizottsága, valamint az MTA Miskolci Területi Bizottságának Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága rendezte.

   Az első napon Babits Mihály, József Attila és Szabó Lőrinc életműveinek kritikai kiadásairól esett szó. Az egyes munkacsoportok vezetői (Sipos Lajos, Láng József, Tverdota György, Kabdebó Lóránt) is bemutatták tevékenységüket, valamint munkatársaik szintén előadásokat tartottak az adott részfeladatokról, melyeken dolgoznak.

   A második nap került sor a Kosztolányi-életmű kritikai kiadásának kérdéseire. Mind az OTKA által támogatott munkacsoport, mind az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport képviseltette magát. A nyitó előadásokat Veres András és Dobos István tartották, majd őket követően került sor a forrásfeltáró munkák jelenlegi állásának ismertetésére, Dobás Kata tolmácsolásában. Ezután az egyes regényekről esett szó: a már elkészült Nero, a véres költő kritikai kiadásáról (Takács László), az Édes Annáról (Parádi Andrea), illetve a készülő Pacsirtáról (Bucsics Katalin). De olyan filológiai problémákat is fölvázoltak az előadók, mint Kosztolányi korrektúrázási gyakorlata és a szövegváltozatok viszonya (Tóth-Czifra Júlia), vagy épp olyan gyakorlati kérdésekről is szóltak, mint a közgyűjteményekben kallódó dokumentumok sorsa (Sárközi Éva). Szilágyi Zsófia a novellák kiadásának problémáit vetítette előre (Molnár Fábián előzetes kutatásaira hivatkozva), Buda Attila (kinek szövegét Feldmájer Benjámin olvasta föl) pedig a publicisztikai munkák jegyzetelési kérdéseiről szólt. Arany Zsuzsanna a Pardon rovat kiadási nehézségeit ismertette, utalva a politikai áthallásokból fakadó nehézségekre. Győrei Zsolt A szegény kisgyermek panaszai ciklus filológiai érdekességeit tárta föl, Bíró-Balogh Tamás pedig olyan Kosztolányi-kiadványokra hívta föl a figyelmet, melyek ugyan az ő neve alatt jelentek meg, mégsem az ő művei. A második napot Móricz-blokk zárta, Tardy Anna előadásával, aki egy lehetséges kritikai kiadást előlegezve beszélt a Tükör-kötetekről.

   A konferencia zárszava kiemelte, hogy összességében a Kosztolányi Kritikai Kiadás munkatársai voltak a legnagyobb számmal jelen, ami nem véletlen, tekintettel az életmű terjedelmességére és a vállalkozás nagyságára.

   A rendezvény helyszíne a Miskolc-Tapolcán található Hotel Kitty konferenciaterme, illetve a Miskolci Egyetem volt. A hangulatról a kellemes vacsorák, a szépszámú társaság s nem utolsó sorban a finom borok is gondoskodtak. A konferenciát Kecskeméti Gábor kezdeményezésére hívták össze, aki a kritikai kiadások műhelyei és az MTA Textológiai Bizottsága közti párbeszédek lehetőségeire kívánta fölhívni a figyelmet. Talán e két nap bizonyította is, hogy szellemileg valóban megtermékenyítő tud lenni, ha ilyen jellegű közösségi eseményeken is szerepelnek az egyes csoportok.

   Bővebb információ a Miskolci Egyetem honlapján található.

  
   Képgaléria
 

fotók: Fuchs Anna