„A történelem egyik leggonoszabb uralkodója” – Bemutatták a Nero, a véres költő kritikai kiadását

   2012. január 19-én, este 7 órai kezdettel, a Kalligram-est keretében, bemutatták a Nero, a véres költő című Kosztolányi-regény kritikai kiadását. A Kiadón kívül – Mészáros Sándor személyében – képviseltette magát a Kosztolányi-kutatócsoport is az eseményen, ahol a sorozat immáron ötödik tagjának megjelenését ünnepelhettük. Az új munkát Szegedy-Maszák Mihály mutatta be, a sorozat egyik főszerkesztője. Mint elmondta, a kritikai kiadás számos félreértést és korábban bejáratott klisét, sztereotípiát is eloszlathat a regényt illetően. Nem igaz az például, amit maga Kosztolányi kezdett egyébként terjeszteni, hogy a könyv megírásakor ne mélyült volna el az ókori kultúra tanulmányozásában. Most már tudjuk, Révay József milyen fölbecsülhetetlen segítséget nyújtott neki, „lektori” közreműködésével.

 
   Az alapos munkáról és fölkészültségről tanúskodó kötet tartalmazza többek közt Révay tollal írt Lucanus életrajzának kéziratát is, Kosztolányi jegyzeteivel tarkítva. A regény kiadása a Veres András által szerkesztett Édes Anna fölépítését követi. A sajtó alá rendező Takács László – akinek a kísérő tanulmányokat, valamint a jegyzeteket is köszönhetjük – párhuzamosan adja közre „a regény nyomtatásban megjelent szövegei alapján készült, csak néhány helyen javított, s egyéb tekintetben (helyesírás, központozás) a Kosztolányi életében megjelent utolsó kiadás szövegére támaszkodó szövegét és a regény szinte teljes egészében fönnmaradt és a szerző által sorba rendezett kéziratának szövegét.”
 
   Ahogyan Szegedy-Maszák Mihály a közönséget tájékoztatta: az idei esztendőben további kötetekkel gazdagodik majd a Kosztolányi Kritikai Kiadás sorozata. Reméljük, valóban termékeny időszaknak nézhetünk elébe! A sorozatot Veres András és Szegedy-Maszák Mihály indította el. 2012-től Dobos István a harmadik szerkesztő.
 
   Az estet záró fogadáson az elmúlt időszak eredményeire koccintottak a kutatócsoporti tagok, az érdeklődő szakmai közönség, valamint a Kalligram Kiadó további bemutatott köteteinek szerzői, fordítói, ajánlói (lásd honlapunk korábbi hírét).
 
 
 
Kép és szöveg: AnJou