Pintér Borbála

Egyetemi végzettség, tudományos fokozatok

ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Romantika Doktori Iskola (2004–2007) (Disszertáció címe: Levél a regényben. A levél mint szövegszervező elem Kemény Zsigmond négy regényében; leadva: 2013. január)
 
Magyar szakos bölcsész tanári diploma, ELTE BTK (1996–2004)
Felsőfokú újságíró, ELTE TFK (OKJ 8992616159012) (1997–1999)
Magyar – művelődésszervező szak, ELTE TFK (1995–1999)

Díjak, ösztöndíjak

2005 Universiteit van Amsterdam, Erasmus-ösztöndíj

Szakmai tapasztalat

2013– MTA–ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Kosztolányi publicisztikai írásainak kiadásában való részvétel
2012 Holnap Kiadó (Budapest), marketingtervező
2009–2011, 2006 ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúra-tudományi Intézet, Tanárképzési munkacsoport, irodalomtanítás szakmódszertani és irodalomelméleti kurzusok tartása
1997–2011 Typotex Könyvkiadó (Budapest), szerkesztő, tördelő, marketingtervező
2004–2006 Toldy Ferenc Gimnázium (Budapest), magyar-, retorika-, dráma-, médiatanár
2000–2006 Toldy Ferenc Gimnázium (Budapest), vezető magyartanár
1999–2000 Burattino Általános Iskola (Budapest), nevelőtanár

Egyéb szakmai tevékenység

2008–2010 Villanyspenót, hálózati irodalomtörténeti kézikönyv szerkesztése, munkálatainak koordinálása
2004 „Nyilvános beszéd” pedagógus-továbbképzés tartása
2003–2004 „Nyilvános beszéd” pedagógus-továbbképzés programjának és digitális tananyagának megírása, összeállítása
2000–2006 Színpadi rendezések a Toldy Ferenc Gimnáziumban

 

Publikációs lista
 

Kötetek

 • Kemény Zsigmond levelezése, összegyűjt. Somogyi Gréta, s. a. r. Pintér Borbála, munkats. Filep Tamás Gusztáv, Budapest: Balassi Kiadó – ELTE, 2007.

 

Kötetbeli tanulmányok
 

 • A romantika és modernitás kettőssége Kemény Zsigmond „társadalmi” regényeiben, in A magyar irodalom történetei, szerk. Szegedy–Maszák Mihály, internetes megjelenés: www.villanyspenot.hu
 • A tanár mint kánonképző: Kemény Zsigmond taníthatósága a középiskolában, különös tekintettel a Ködképek a kedély láthatárán c. regényre, in A magyarságtudomány önértelmezései. A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája, szerk. Dobos István – Bene Sándor, Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2009, 177–191.

 

Folyóiratbeli tanulmányok
 

 • A Zord időben megsemmisülő üzenet, Irodalomismeret, 2013/2., 30–51
 • Der Brief als die Appellstruktur der Gestaltung in Kemény Zsigmonds Roman Gyulai Pál, Hungarian Studies, vol. 26., 2012/2., 285–302.
 • A levélolvasás aktusa A rajongókban, Irodalomtörténet, 2012/2., 180–197.
 • A levél szerepe és működése Kemény Zsigmond Férj és nő című regényében, Irodalomtörténeti Közlemények, 2011/3., 355–373.
 • A romantika és modernitás kettőssége Kemény Zsigmond „társadalmi” regényeiben, Irodalomtörténet, 2010/2., 251–265.
 • Jelenkori szövegértés egy 19. századi irodalmi művön keresztül, Új Pedagógiai Szemle, 2009/8–9., 97–105.
 • A széttöredezettség mint regényszervező-elem Kemény Zsigmond három regényében, Iskolakultúra, 2005/1., 110–122.
 • Átrajzolt világ, Fordulópont, 1999/5–6., 29–39.
 

Tananyagkészítés
 

 • Eck Júlia – Géher István – Komárik Anna – Pintér Borbála – Szálkáné Gyapay Márta: Nyilvános beszéd. Digitális tananyag, CD–ROM, 2004.