Parádi Andrea

Iskolai végzettség

PhD-képzés, Irodalomtudományi Doktori Iskola (2003-2006)
magyar szak, Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program, ELTE BTK
angol-magyar szakos szemeszterek, JGyTF
 

Ösztöndíjak:

2000–2001 tudományos ösztöndíj, ELTE BTK
2003–2006 Phd-ösztöndíj
 

Kutatási terület:

Textológia a hagyományos és online közegben
 
 

Publikációs lista

 

Tanulmányok:

 
Előmunkálatok az Árgirus-história hálózati kritikai kiadásához, Palimpszeszt 17. szám, 2002, online folyóirat 
 
Erőszakmotívumok a XVI. századi magyar nyelvű széphistóriákban, Kalligram, 2004, XII. évfolyam, február, 97-110.
 
Balassi istenes énekei az 1666. évi lőcsei kiadásban = Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra: Fiatal kutatók Balassi-konferenciája,szerk. Kiss Farkas Gábor, Bp., 2004.
 
Internetes kritikai szövegkiadás = A magyar irodalom filológiája, szerk. Kiss Farkas Gábor, Hegyi Ádám, Gépeskönyv , 2005.
http://www.hik.hu/index.asp?r=90,261&a=r&oid=161 (letöltés: 2009. június 10.)
Hattyúnők és hableányok = Hatvanodik: Horváth Iván hatvanadik születésnapját köszöntik munkatársai szerk. Orlovszky Géza, készült az ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszékén Budapesten 2008. április 4-én
http://syrena.elte.hu/hatvanodik (letöltés: 2009. június 10.)
 
TEI-XML, hipertext.hu: Informatika az irodalomtudományban, Bibliopolisz Online Kiadó, 2009, augusztus 3.
http://www.hipertext.hu/story/tei-xml (letöltés: 2009. szeptember 14.)
 
Széphistória és irodalomtudomány = A magyarságtudományok önértelmezései: A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22-24,szerk. DOBOS István, BENE Sándor, Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2009.
 
Históriás énekek a Magyar Athenasban = Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. CSÖRSZ RUMEN István, Budapest, rec.iti, 2010.
 

Cikkek:

 
Richard Stallman Budapesten: 2009. március 13. péntek, hipertext.hu: Informatika az irodalomtudományban, Bibliopolisz Online Kiadó, 2009. március 26.
http://www.hipertext.hu (letöltés: 2009. június 10.)
 
Bölcsészet és informatika, the-online.hu: Tudományos Hasznos Emberi Program –tudománynépszerűsítő, tehetségkutató portál és tudásbázis, 2009. november 14.
(letöltés: 2009. november 15.)
 

Szövegkiadások:

 
Sajtó alá rendezőként:
Gergei Albert,Árgirus históriája: internetes kritikai kiadás, technikai szerk. ELEK Márton, Gépeskönyv, Bp., 2005.
 
KOSZTOLÁNYI Dezső Összes Művei: Édes Anna, sorozatszerk. Szegedy-Maszák Mihály, szerk. Veres András, Pozsony, Kalligram, 2010.
 
Munkatársként:
Balassi Bálint Összes verse, hálózati kritikai kiadás, szerk. Horváth Iván és Tóth Tünde, főmunkatárs: Vadai István, készült az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában és az ELTE BTK Bölcsészettudományi Informatika Önálló Programjában, Gépeskönyv, Bp., 1998.
http:// magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/
 
RPHA 6.0 – A Répertoire de la poésie hongroise ancienne (főszerkesztő HORVÁTH Iván, szerkesztő H. HUBERT Gabriella, munkatársak FONT Zsuzsa, HERNER János, SZŐNYI Etelka, VADAI István, adatszerkezet, programozás: DOS-os verzió: GÁL György, VADAI István, web-es verzió: KARSAI Róbert. ver. 3.0, 1979-1992, Nouvel Objet, Paris 1992; ver. 3.1, abCD Interaktív Magazin, I (1994) 2.; ver. 5.0, Gépeskönyv, Bp., 1999; ver. 5.0.5, Gépeskönyv, Bp., 2000) javított kiadása – folyamatban.
 
Technikai szerkesztőként:
Rimay János ifjúkori versgyűjteménye: hálózati kritikai kiadás,1.0 ver., editio minor, béta verzió, szerk. Tóth Tünde, főmunkatárs Horváth Iván és Vadai István, a szerkesztő munkatársa Sinka Zsófia (1999–2004) és Horváth Viktor (2006–2007), Bp., ELTE BTK BIÖP–Bibliopolisz,
 
Fanchali Jób-kódex: editio minor, szerkesztette Tóth Tünde, sajtó alá rendezte Tóth Tünde és Földes Zsuzsanna, Budapest, Mezura – CHER – Bibliopolisz,
 
Közreműködőként:
Балашши Балинт Стихотворения:  Balassi Bálint Összes versei, a kiadást előkészítette Nyikolaj Ivanovics Balasov, Jurij Pavlovics Guszev,
Horváth Iván, műfordítók, D. Aniszimova, M. Borodickaja, R. Dubrovkin, Ju. Guszev, V. Levanszkij, A. Sarapova, D. Vedenjapin, M. Virozub, Moszkva, Nauka, 2006.