"Kosztolányizzunk!", avagy az Irodalomismeret (Online) újdonságai

   Az Irodalomismeret (és Online kiadása) a 2011/2-es számában külön blokkot szentel a Kosztolányi-ügyeknek.

   A tavaly -- azaz a jubileumi évben -- megrendezett Hajnali részegség konferencia előadásait tartalmazó kötetről Szénási Zoltán írt recenziót. A szerző méltatja Fűzfa Balázs kezdeményezését, a 12 legszebb magyar vers című konferencia- és könyvsorozatot (erről bővebben itt), s kitér az aktuális kötetben szereplő tanulmányokra is (a recenzió az alábbi linken érhető el).

   Szintén e lapszám hasábjain olvasható Széchenyi Ágnes kritikája a Veres András szerkesztette Édes Annáról. „Nem a véletlen jelöli ki a klasszikusok kanonikus helyét, hanem többek között – a jól megcsinált szövegkiadások. Kosztolányi régóta tartó reneszánszát most egy igen lendületesen induló összkiadás-sorozat is táplálja. Vagy lehet, hogy éppen fordítva van, és a reneszánsz segíti végre anyagiakhoz a sorozat mögött hosszú idő óta működő kutatói kört.” -- vezeti be gondolatait a szerző a kritikai kiadásról. (A teljes szöveg ide kattintva olvasható.)

   Végül, de nem utolsó sorban Papp Zoltán János írását kell említenünk, aki Szegedy-Maszák Mihály 2010-ben napvilágot látott nagymonográfiájáról szól. Elemzésében még olyan (alkotás)lélektani szempontokra is kitér, amilyeneket az életrajzírók szoktak megfogalmazni beszámolóikban, hiszen így vezeti be tanulmányát: „Nem szakmabeliek számára is érdekes kérdés, hogy író és irodalomtörténész kapcsolata mennyire »sorsszerű«. Anélkül, hogy ennek a kérdésnek mélylélektani aspektusait feltárhatnánk, elégedjünk meg Szegedy-Maszák Mihály vallomásával, aki Kosztolányi iránti vonzódásának alkalmasint nemcsak lélektani mozgatóira utal akkor, amikor azt mondja a költőről könyve előszavában, hogy »alkatilag közel áll hozzám«. Nem véletlen, hogy sokszor azt érezzük, hogy bizonyos szerzőkről nem beszélhet akárki, s az sem lehet véletlen, hogy bizonyos irodalomtörténészek egész pályájukat szentelik egy-egy íróval való foglalkozásnak.” (A teljes cikk ide kattintva olvasható.)