Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai

„most elmondom, mint vesztem el”
Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai

Kosztolányi Dezső 1933 nyarán vette észre azt a szilvamag nagyságú daganatot az ínyén, ami később rákká fejlődött. Éveken át küzdött a kór ellen, azonban 1936 augusztusában olyan válságosra fordult az állapota, hogy gégemetszést kellett rajta végrehajtani. A műtétet követően elveszítette hangját, s csak rövid időszakokra tudott megszólalni, akkor is csak suttogva. Ezekből az utolsó, szörnyű hónapokból származnak beszélgetőlapjai, melyek kisebb-nagyobb jegyzettömbökben maradtak fent, s melyeknek segítségével a környezetével tudta tartani a kapcsolatot. A „most elmondom, mint vesztem el”. Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai című kiadvány ezeket a forrásokat tárja az olvasó elé, kísérőtanulmányokkal, jegyzetekkel ellátva, s egyúttal az életrajzi kutatásokat is gazdagítva.

A kéziratos hagyaték legnagyobb része az MTAK Kézirattárában található, 16 lap az OSZK Kézirattárában, s mindössze 2 lap került a PIM Kézirattárába. A dokumentumok földolgozásának és publikálásának lehetőségéért ezúton is köszönetet mondunk az említett közintézményeknek. 
 
Szerkesztette Arany Zsuzsanna
 
 

Tartalomjegyzék

 • Bevezető
  • Arany Zsuzsanna: Gondolatok Kosztolányi beszélgetőlapjainak kiadásáról
  • Kronológia
 • Tanulmányok
  • Gyenes György: Radiumhemmet. Kosztolányi Dezső stockholmi kezelésének története és dokumentumai
  • Arany Zsuzsanna: „Kosztolányi Dezső ma délelőtt meghalt”. Sajtóvisszhang 1936 novemberéből és egy életmű befogadástörténetének elindulása
 • Kosztolányi Dezső Beszélgetőlapjai
  • A kézirat
  • A kéziratban szereplő gyorsírásos sorokról (Lipa Tímea)
  • A kéziratban szereplő német szövegrészekről (László Erika)
  • A szövegközléseket tartalmazó írásokról
  • A szövegkritikai jegyzetekről (on-line kiadás)
  • A tárgyi és szómagyarázó jegyzetekről
  • A mutatókról
  • A bibliográfiáról
 • Kosztolányi Dezső Beszélgetőlapjai (forráskiadás)
  • Tárgyi és szómagyarázó jegyzetek
  • Bibliográfia
 • A kéziratos anyagban található egyéb dokumentumok
  • (Feljegyzések Kosztolányi betegségének otthon töltött időszakából)
 • Szövegközléseket tartalmazó írások
  • Ascher Oszkár: Kosztolányi Dezső utolsó hónapjai
  • Ascher Oszkár: Az utolsó szavak
  • [Szerző nélkül]: Eltemették Kosztolányi Dezsőt. A magyar irodalmi világ reprezentánsai és ezrekre menő közönség kísérte utolsó útjára az elhunyt költőt (részlet)
  • Török Sophie: Harc a félelemmel
  • Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső (részlet)
  • Kosztolányi Dezső betegségével kapcsolatos szemelvények
  • Bollobás Béla: A beteg Kosztolányi
  • Kubányi Endre: A stockholmi „Rádiumhemmet”
  • Munk Artúr: A beteg Kosztolányi
 • Nekrológok, megemlékezések
 • Kosztolányi Dezső kezelésével, elhunytával, temetésével kapcsolatos dokumentumok
 • Névmutató
 • Címmutató
 • Fényképmelléklet