Kosztolányi budapesti egyetemi éveinek dokumentumai

„Beírtak engem mindenféle Könyvbe…”*

Írta Szabó Laura

 
A Kosztolányi-életrajzok igen kevés információt közölnek a szerző egyetemi éveiről. Az 1903-as beiratkozás ténye mellett – szinte kivétel nélkül – említik a legendássá vált Négyesy-szemináriumokat, melyeken Kosztolányi mellett többek közt Babits és Juhász Gyula is részt vettek, majd 1905-tel lezárják az egyetemi éveket, holott azok akkor még korántsem értek véget.
 
Az ELTE Egyetemi Levéltárának gyűjteményében megtalálhatóak az egykori egyetemi Almanachok. E kötetek tartalmazzák az egyes tanévek fontosabb statisztikáit, az egyetem karainak lényegesebb mutatóit, a tanárok, hallgatók névsorát, az ösztöndíjakat. Az 1903/1904-es tanév Almanachjában már szerepel Kosztolányi Dezső, méghozzá a Bölcsészet-Tudománykari hallgatók, azon belül is a rendes hallgatók névsorában. Eddigi adataink szerint Kosztolányi 1905-ben – a bécsi tanulmányokat követően – újra beiratkozott a Bölcsészkarra, de ezidáig nem tudtunk az egyetemi pályafutás végének dátumáról, ami – újonnan előkerült adataink fényében – 1907-re datálható. Az 1906/07-es Almanach ugyanis még mindig szerepelteti, sőt, mindkét félévét aktívnak jelöli.
 
Az egyetemi tanulmányokat bizonyító okiratok utáni kutatás eleinte nem sok jóval biztatott, mivel 1956-ban a korabeli bölcsészkari iratok nagy része megsemmisült. A Levéltárban található Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság jegyzőkönyvei, illetve törzskönyvei viszont megmaradtak, s ezeket tekintettük át.** Az újrendszerű tanárvizsgálati jegyzőkönyvek (1882-1949) 14/C/12-es bejegyzése szerint a 2616-os törzskönyvi számot viselő Kosztolányinál az alábbi bejegyzés olvasható:
 
 
 
Kosztolányi Dezső
magyar-német
 
1904. október 17 – 84024. sz. a. kelt miniszteri leirat alapján jelölt
az 1905/6. tanév elején alapvizsgálatra bocsátható.
 
A következő bejegyzés a tanárvizsgálati jegyzőkönyvben a 14/C/14-es jelzet alatt található, ahol Kosztolányi a 2925-ös törzskönyvi számmal szerepel:
 
 
Kosztolányi Dezső
magyar-német
 
1905. deczember 14.                         Alapvizsgálat
 
                  Zárthelyi, Négyesy, dicséretes
                       Szóbelin elnök: Fináczy
                  Magyar, Négyesy, Szinnyei, dicséretes
                  Német, Heinrich, jó.
 
A második törzskönyvi bejegyzésnek fennmaradt a jegyzőkönyve is. Mellékelt fényképekeinken az említett dokumentumok láthatók.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Részlet egy készülő tanulmányból.
** Ezúton mondunk köszönetet dr. Varga Júliának, az ELTE Egyetemi Levéltár munkatársának, a források feltérképezésében nyújtott segítségéért, valamint a fényképfelvételek közlési engedélyéért.