Kosztolányi bécsi egyetemi éveinek dokumentumai

Írta László Erika
 
Kosztolányi egyetemi évei alatt két szemesztert – 1904 téli és 1905 nyári szemeszterét – töltött a Bécsi Egyetemen, melyről a mellékelt dokumentumok tanúskodnak. A bizonyítvány és az adatlapok eredeti példányai a Bécsi Egyetem Archívumában (Archiv der Universität Wien, Postgasse 9, 1010 Wien) találhatók.* Nemcsak azért értékesek ezek a dokumentumok, mert kétséget kizáróan igazolják Kosztolányi bécsi tanulmányait, hanem, mert a választott tárgyak rámutatnak a fiatal Kosztolányi érdeklődésére, s így közvetetten ugyan, de közelebb férkőzhetünk magához az emberhez is.
 
 
 
Az 1905. július 31-én, a Bécsi Egyetem Bölcsészettudományi Tanszékén végbizonyítványt,
illetve abszolutóriumot szerzettek névsora. A születési hely és a lakhely az egyetemet látogató
diákok nemzetiségi sokszínűségéről tanúskodik.
 
 
 
 
 
Kosztolányi beiratkozási adatlapja a Bécsi Egyetem Bölcsészettudományi Karán.
Kosztolányi ekkor mindössze 19 éves. A dokumentum 1904 téli szemeszterére vonatkozik.
Az adatlap a személyes adatok mellett tartalmazza azokat a tárgyakat,
melyeket a tanuló hallgatni szándékozik. Kosztolányi a Schiller, Nibelung-ének,
Bevezetés a korai újnémet tanulmányozásába, Gyakorlatok az újabb irodalom német
˙
[olvashatatlan szó] területéről, a Legújabb német filozófia története Hegeltől,
Francia szemináriumi gyakorlatok rövidebb szövegekkel, Esztétikai gyakorlatok

elnevezésű tárgyakra jelentkezett. A beiratkozás alapja a budapesti egyetemen kiállított index volt.
 
 
 
 
 
 
Kosztolányi Dezső beiratkozási adatlapja a Bécsi Egyetem Bölcsészettudományi Karán.
Kosztolányi 20 éves. A beiratkozás 1905 nyári szemeszterére vonatkozik.
Az adatlap a személyes adatok mellett tartalmazza azokat a tárgyakat is,
melyeket a tanuló hallgatni szándékozik. Kosztolányi az Új német verstan,
a Grillparzer, a Metafizikai kozmológia és a Goethe filozófiai világnézete című tárgyakat választotta.
A beiratkozás alapjául a Bécsi Egyetem regisztrációs könyve szolgált.  

 


* Felkutatásukban Mag. Thomas Maisel nyújtott nagy segítséget, melyért ezúton is köszönetet mondunk.