Kolozsy-Kiss Eszter

 Végzettség, tudományos fokozat

 • Japán nyelv és kultúra bölcsész-tanár szak MA, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 2003
 • Magyar mint idegen nyelv specializáció, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 2006
 • Japán nyelv és irodalom MA, Kiotó Egyetem, Kiotó 2007 
 • PhD ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Összehasonlító Irodalomtudomány, Budapest, 2012. A disszertáció címe: Kosztolányi Dezső japán versfordításai
   

Díjak, ösztöndíjak

 • 2004 -  a Kráter Műhely Egyesület és a PoLíSz műfordítói pályázatán a vers- és próza kategóriákban összevont első díj MacuoBasó: Keskeny út Északra című, haiku-betéteket is tartalmazó szépprózájának fordításáért
   
 • 2001-2002 - Japán Kormány Oktatásügyi Minisztérium 1 éves ösztöndíja japán nyelv és kultúra szakosoknak, Tokió Gakugei Egyetem
 • 2003-2006 - PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
 • 2004-2005 - Japán Kormány Oktatásügyi Minisztérium 1 éves kutatói ösztöndíj
 • 2005-2007 - Japán Kormány Oktatásügyi Minisztérium 2 éves MA ösztöndíj
   

Tudományos tevékenység, oktatás

 • 1999-2004 - nyelviskolákban japán tanár
 • 1997-2007 - magyar nyelvtanítás Japánban és Budapesten
 • 2004-2007 - angol nyelvtanítás nyelviskolában Japánban
 • 2005-2007 - óraadó, Oszakai Idegennyelvi Egyetem, Magyar Tanszék, magyar irodalomtörténet és nyelv tanítása
 • 2007 őszi félév - óraadó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Budapest, műfordítás elmélet 3. tanítása
 • 2007-2014 - társtulajdonos, ügyvezető igazgató és japán nyelvtanár a kizárólag különleges nyelveket oktató Selyemút Nyelviskolában. (2016. november 6-ig GYES-en.)
 • 2016 őszi félév - óraadó, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar
   

Kutatási terület

 • 17. századi japán irodalom
 • fordításelmélet
 • Kosztolányi Dezső japán versfordításai
 • a haiku jelenléte a nyugati irodalomban
 • Japán külpolitikája
 • magyar-japán kapcsolatok
   

Publikációs lista (válogatás)

 • MacuoBasó: Keskeny út Északra (ford.) Függőkert, Orientalisztikai tanulmányok 2., MondAt Kft., Budapest, 2005, 51-80. 
 • MacuoBasó: Keskeny út Északra, Pannonhalmi Szemle, 2005/2 88-104. 2005, XIII/3 74-96. 
 • A magyar nyelv és kultúra japán barátja: ImaokaDzsúicsiró. THL2, 2005/2. 123-131.
 • Kosztolányi Dezső japán versfordításai, Literatura 2008/1, 37-68. 
 • Bashō haikui – közvetítőnyelvből (MacuoBasō: 333 haiku), Pannonhalmi Szemle, 2009, (XVII) 4/116–120.
 • MacuoBasó útinaplói, Ráció Kiadó, 2011, 107.

Lektorált kötetek
 

 • Messziről felmerülő, vonzó szigetek. I. Japánról szóló, magyar nyelvű ismertetések a kezdetektől 1869-ig. Összeállította, sajtó alá rendezte, bevezette, jegyzetekkel ellátta Buda Attila, Ráció, Budapest, 2010, 476.
 • Messziről felmerülő, vonzó szigetek. II/1. Japánról szóló, magyar nyelvű források 1870-től a japán-kínai háborúig. Összeállította, sajtó alá rendezte, bevezette, jegyzetekkel ellátta Buda Attila, Ráció, Budapest, 2012, 412.
 • Messziről felmerülő, vonzó szigetek. II/2. Japánról szóló, magyar nyelvű források 1896-tól az első világháború végéig. Összeállította, sajtó alá rendezte, bevezette, jegyzetekkel ellátta Buda Attila, Ráció, Budapest, 2014, 478. 
 • Messziről felmerülő, vonzó szigetek. III. Japánban járt magyar utazók beszámolói az első világháború végéig. Összeállította, sajtó alá rendezte, bevezette, jegyzetekkel ellátta Buda Attila, Ráció, Budapest, 2014, 494.