kéziratos bibliográfiák

A bibliográfia, illetve a forrásjegyzék köteteinek elkészültéhez szükséges a korábbi eredmények számbavétele is. Kutatásainkat megelőzően készült komolyabb összeírás Hitel Dénesé, melynek anyaga a MTAK Kézirattárában található. Ezen kívül ismert a PIM Kézirattárában található kis füzetnyi jegyzék, mely Dénes Miklós munkája. A vonatkozó irodalom terén is létezik komolyabb gyűjtés: Bádonfai Gábor szakdolgozatának melléklete, mely a dolgozat keltéig, azaz 1962-ig tartalmaz adatokat. Az ismert – hátrahagyott, illetve összegyűjtött műveket közreadó – sorozatok közül Illyés Gyula munkája a negyvenes években készült. Neki még volt alkalma Kosztolányi kézirataiból dolgozni. A második világháborúban azonban bombatalálat érte a házat, így az életműsorozat eddigi legteljesebb kiadásának szerkesztője, Réz Pál már csak Hitel Dénes, illetve a saját gyűjtéseire támaszkodhatott.