Józan Ildikó

 

 

Végzettség, tudományos fokozat

 • magyar és francia szakos középiskolai tanár, ELTE BTK, 1994.
 • maitrîse, modern irodalomtudomány, Université Sorbonne nouvelle, Paris III., 1993.
 • DEA, francia irodalom- és kultúrtörténet, Université Sorbonne nouvelle, Paris III., 1995.
 • PhD, Université Sorbonne nouvelle, Paris III. – ELTE BTK, 2005.
   

Díjak, ösztöndíjak

 • 1991–1992 - A Francia Kormány Ösztöndíja: maitrîse, Sorbonne nouvelle, Paris III. (12 hónap, Párizs)
 • 1993–1994 - A Francia Kormány Ösztöndíja: DEA, Sorbonne nouvelle, Paris III. (12 hónap, Párizs)
 • 1994–1998 - Doktori ösztöndíj, ELTE BTK
 • 1995–1998 - A Francia Kormány Ösztöndíja: doktori tanulmányok, Sorbonne nouvelle, Paris III. (18 hónap, Párizs)
 • 2001–2004 - Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA)
 • 2007 - Pro Scientia Témavezetői Oklevél (OTDK – MTA – OKM)
 • 2007–2008 - Magyary Zoltán Posztdoktori Kutatási Ösztöndíj
 • 2010 - A Francia Kormány kutatási ösztöndíja: Sorbonne nouvelle, Paris III. (2 hónap, Párizs)
 • 2011 - Klebelsberg Kunó-ösztöndíj: levéltári kutatás (Párizs, 1 hónap)
 • 2014 - Klebelsberg Kunó-ösztöndíj: levéltári kutatás (Aix-en-Provence, Párizs, 2 hónap)
 
 

Tudományos tevékenység, oktatás

Oktatás
 
 • 2001–2014 - adjunktus; Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék, ELTE BTK; oktatott tárgyak: fordításelmélet és -történet, fordításkritika, 19. századi francia irodalom, proszeminárium
 • 2014-től  - lektor, tanszékvezető; Département d’Etudes hongroises, Université de Strasbourg; oktatott tárgyak: magyar nyelv, magyar kultúrtörténet
 

Tudományos tevékenység

 • 2005-től - A Trans- című francia online összehasonlító irodalomtudományi folyóirat magyarországi kapcsolattartója (correspondant étranger)
 • 2005-től - A Pont Fordítva című könyvsorozat (Balassi Kiadó) sorozatszerkesztője (Jeney Évával)
 • 2007 - Kiállítás rendezése a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Kelevéz Ágnessel és Lukács Ágotával): Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. A Romlás virágai. 150 éves Charles Baudelaire verskötete, 2007. szeptember 21. – 2008. február 20.
 • 2008-tól - A Filológiai Közlöny című modern filológiai folyóirat főszerkesztője (2008–2014), majd szerkesztője
 • 2013-tól  - A Modern Filológiai Füzetek című könyvsorozat (Ráció Kiadó) sorozatszerkesztője Hárs Endrével
   

Kutatási terület

 • Fordításelmélet és -történet, fordításkritika 
 • 19–20. századi francia és magyar irodalom 
 • Kosztolányi Dezső életműve
   

Publikációs lista (válogatás)

Önálló kötetek:

 • Mű, fordítás, történet. Elmélkedések. Budapest: Balassi, 2009.
 • Baudelaire traduit par les poètes hongrois. Vers une théorie de la traduction. Paris: Presses Sorbonne nouvelle, 2009.

Forráskiadás

 • Kosztolányi Dezső: Béla, a buta. A rossz orvos. Kisregények és elbeszélések, szerk. Bartók István és Sárközi Éva, s. a. r., a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta Bartók Flóra, Bartók István, Józan Ildikó és Sárközi Éva, Pozsony, Kalligram, 2015.
 • Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai, szerk. Győrei Zsolt, sajtó alá rendezte, a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta Győrei Zsolt és Lovas Borbála, a szövegkiadást lektorálta és a francia kéziratot sajtó alá rendezte Józan Ildikó, Pozsony, Kalligram, 2014.
 • Kosztolányi Dezső Levelezése I., 1901–1907, szerk. Buda Attila, összeállította, a leveleket sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a kísérő tanulmányt írta Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva, Pozsony, Kalligram, 2013.
 • Kosztolányi Dezső: Pacsirta, sajtó alá rendezte, a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta Bucsics Katalin, a francia kéziratot sajtó alá rendezte Józan Ildikó, Pozsony, Kalligram, 2013.
 • Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő, sajtó alá rendezte, a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta Takács László, a francia kéziratot sajtó alá rendezte Józan Ildikó, Pozsony, Kalligram, 2011.
 • Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, szerk. Tóth-Czifra Júlia és Veres András, a kéziratot sajtó alá rendezte Józan Ildikó, a szöveggondozást lektorálta Józan Ildikó és Sárközi Éva, Pozsony, Kalligram, 2011.
 • Kosztolányi Dezső: Édes Anna, szerk. és jegyz. Veres András, a forrásokat sajtó alá rendezte Parádi Andrea, Józan Ildikó, Veres András, Sárközi Éva, Lipa Tímea, Pozsony, Kalligram, 2010.
   

Könyvszerkesztés

 • Transfer and Translation. Intercultural Dialogues, (Imre Zoltánnal, Kulcsár-Szabó Zoltánnal és Zsadányi Edittel), Budapest, Books In Print, 2002. 
 • Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás, (Kulcsár Szabó Ernővel és Szegedy-Maszák Mihállyal), Budapest, Osiris, 2003. 
 • Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, (Zemplényi Ferenccel, Kulcsár Szabó Ernővel, Jeney Évával és Bónus Tiborral). Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 2003.
 • A „boldog Bábel”. Tanulmányok az irodalmi fordításról,  (Szegedy-Maszák Mihállyal) Budapest, Gondolat, 2005.
 • Kettős megvilágítás. Fordításelméleti írások Jeromostól a 20. század végéig, (Jeney Évával és Hajdu Péterrel közösen), Budapest, Balassi, 2007. 
 • Hadúr megfizet érte, reméljük. Illyés Gyula és Gara László levelezése, s. a. r. Kulin Borbála, Budapest, Balassi, 2007.
 • A magyar irodalom történetei I–III., főszerk. Szegedy-Maszák Mihály, Budapest, Gondolat, 2007.
 • A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény, Budapest, Balassi, 2008.
 • Nyelvi álarcok. Tizenhárman a fordításról, (Jeney Évával), Budapest, Balassi, 2008. 
 • Túl minden határon. A magyar irodalom külföldön, (Jeney Évával), Budapest, Balassi, 2008.
 • Kosztolányi Dezső: Spanyol műfordítások, sajtó alá rendezte, bevezette és jegyzetekkel ellátta Végh Dániel, szerkesztette Józan Ildikó, Pozsony, Kalligram, 2011.
 • „Visszhangot ver az időben”. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, (Bengi Lászlóval és Hoványi Mártonnal, Pozsony, Kalligram, 2013.
   

Tanulmányok