Győrei Zsolt

 

Egyetemi végzettség, tudományos fokozat

PhD, JATE BTK Modern Magyar Irodalmi Tanszék (2003) (Disszertáció témája: Heltai Jenő drámai életműve)
JATE BTK, magyar nyelv- és irodalom szak (1995)
JATE BTK, német nyelv- és irodalom szak (1995)
JATE BTK, összehasonlító irodalomtudomány szak (1995)
Színház- és Filmművészeti Egyetem, színháztudomány szak (2000)

Díjak, ösztöndíjak

1994. Faludy-díj
1999. Bornemisza Péter Drámaírói Ösztöndíj
2001. A Dramaturgok Céhének drámaírói ösztöndíja
2002. Örkény István Drámaírói Ösztöndíj

Kutatási területek

Pályaképek a 20. század első felének magyar költészetéből
Kosztolányi Dezső lírája
A magyar polgári dráma története
Heltai Jenő életműve
A magyar kabaré 1945-ig

 

Publikációs lista

Szakirodalmi publikációk

Önálló kötet:

 • Heltai Jenő drámai életműve, Budapest: L’Harmattan, 2005.

Szerkesztett kötetek:

 • Heltai Jenő: A masamód. Elfelejtett drámák, Budapest: Európa Könyvkiadó, 2001.

 • Száztíz év – Heltai Jenő összegyűjtött versei, Budapest: Papirusz Book, 2002.

 • Heltai Jenő breviárium I–II, Budapesti Negyed, 2002. tél – 2003. tavasz

 • Szép Ernő: Fiú, leány. Elfelejtett drámák, Budapest: Európa Könyvkiadó, 2006.

 • Heltai Jenő: Te pajkos, kis kokott. Heltai Jenő Budapestje, Budapest: Papirusz Book, 2007.

 • Gábor Andor: Szépasszony, Budapest: Európa Könyvkiadó, 2010.

Kötetbeli tanulmányok:

 • Szókratészek. Platón: Szókratész védőbeszéde és Woody Allen: Az én védőbeszédem című írásainak összehasonlító elemzése, in Acta Iuvenum. Antik és posztmodern (Irodalomtudományi és -elméleti tanulmányok), szerk. Fried István, Szeged: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1994, 57–73.

 • Utószó, in Christian Morgenstern: Bitódalok, Szeged: Szukits, 1995.

 • Utószó. A néma levente, in A néma levente. Öt magyar dráma, Budapest: Európa Könyvkiadó, "Diákkönyvtár", [1999.]

 • Utószó, in Christian Morgenstern: Bitódalok, Szeged: Lazi, 2000.

 • Szuper Károly’ színészeti naplójából, in Szövegkönyv – Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára, szerk. Szilágyi Márton – Völgyesi Orsolya, Budapest: Ráció, 2005, 12–15.

Folyóiratbeli tanulmányok (válogatás):

 • Csokonai Vitéz Mihály: Kölcsey Ferencz: Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetése czímű munkájának költői megítéltetése, Pompeji, 1992/2, 35–45.

 • Szindbád otthon – Márai Sándor Krúdy-regényéről, Tiszatáj, 1995/6, 27–34.

 • Karinthy Frigyes: A zöld tinta kiapadt…, Symposion, 1995/2, 6–9.

 • Csokonai Vitéz Mihály: Kölcsey Ferencz: Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetése czímű munkájának költői megítéltetése (átdolgozott változat), Kortárs, 1996/2, 58–64.

 • Godot (esszé Becket drámája kapcsán), Prae, 2000/1–2, 15–17.

 • Miska – Szép Ernő színműveiről, Zsöllye, 2003/2, 15.

 • Hét világ vándora – Oswald von Wolkenstein verseiről, Tiszatáj, 2010/szept., 54–56.

 • A szegény kisgyermek panaszai első (három) kiadásának kötetkompozíciója, Literatura, 2011/1, 69–92.

Színikritikák:

 

 • Závoczki Endre (Molnár Ferenc: Liliom), Zsöllye, 2000/1–2, 52.

 • Délibáb (Móricz Zsigmond: Rokonok), Zsöllye, 2000/3–4, 4.

 • Nemi erőszak (Barta Lajos: Szerelem), Zsöllye, 2000/5–6, 10.

 • Sánta ember lábnyomai... (Szophoklész: Philoktétész), Zsöllye, 2000/8, 48.

 • Lendületlenül (Szabó Magda: Sziluett), Zsöllye, 2000/9 – 2001/1, 24.

 • Imitatio Christie (Anthony Shaffer: Mesterdetektív), Zsöllye, 2000/9 – 2001/1, 78.

 • A klónozott clown (Botho Strauss: Kalldewey farce), Zsöllye, 2001/2, 35.

 • Egy darabocska előadásocskája (Gombrowicz: Operett), Zsöllye, 2001/3, 48.

 • A lepkévé nem nőtt báb (Kassák Lajos: Ólomvitézek), Zsöllye, 2001/4, 27.

 • Füst, mi láng (Füst Milán: Máli néni), Zsöllye, 2001/5, 24.

 • Két mese egy díványon (Bartók – Balázs: A kékszakállú herceg vára; A fából faragott királyfi), Zsöllye, 2001/6–7, 39.

 • Csúf belátás (Ödön von Horváth: A Szépkilátás), Zsöllye, 2001/6–7, 82.

 • Szög a székben (Feydeau: Bolha a fülbe), Zsöllye, 2001/8, 10.

 • Történet-féleség (Füst Milán: Feleségem története), Zsöllye, 2001/9, 45.

 • Függöny helyett cortina (Gaál József: A peleskei nótárius), Zsöllye, 2002/1, 19.

 • Se vége - de hossza! (Mohácsi János és István: Vészmadár), Zsöllye, 2002/2, 6.

 • A rómaiság maisága (Shakespeare: Titus Andronicus), Zsöllye, 2002/3, 26.

 • Harmadcseppek (Reza: Élet háromszor), Zsöllye, 2002/4, 48.

 • Az ördög sosem alszik (Molnár Ferenc: Az ördög), Zsöllye, 2002/6–7, 32.

 • Apatikus (Goldoni: A patikus), Zsöllye, 2002/6–7, 54.

 • A nagyság és a többség (Shakespeare: III. Richárd), Zsöllye, 2002/6–7, 67.

 • Közel tökéletes (Csehov: Cseresznyéskert), Zsöllye, 2002/8, 17.

 • Kebele és lába (Schiller: Ármány és szerelem), Zsöllye, 2002/9, 36.

 • Fél kegyelem (Dosztojevszkij után: Az idióta), Zsöllye, 2003/1, 24.

 • Egy Mozart-karambol (Shaffer: Amadeus), Zsöllye, 2003/2, 24.

 • Nagy pipa, kevés dohány (Katona József: Bánk bán), Zsöllye, 2003/3, 6.

 • A kutya és a szúnyogok (Lope de Vega: A kertész kutyája), Zsöllye, 2003/6, 13.

 • Egy malomban (Molnár Ferenc: Egy kettő, három / Az ibolya), Zsöllye, 2003/7, 34.

 • Horgász a pácban (Goldoni: Virgonc hölgyek), Zsöllye, 2003/9, 24.

 • Vad összkár (Oscar Wilde: Az ideális férj), Zsöllye, 2004/2, 14.

 • Egymás két mása (Shakespeare: Tévedések vígjátéka), Zsöllye, 2004/4, 42.

 • Az öngyújtó bosszúja (Heltai Jenő: A Tündérlaki lányok), Zsöllye, 2004/5, 12.

 • Szószevő szerelmesek (Shakespeare: A szószegő szerelmesek), Zsöllye, 2004/6, 27.