friss

Recenzió az ÉS-ben a Spanyol műfordításokról!

Kötelezők hosszan címmel Zelei Dávid recenziót közölt a Spanyol műfordítások kritikai kiadásáról, melyet Végh Dániel rendezett sajtó alá, illetve látott el jegyzetekkel, s Józan Ildikó szerkesztett. Ahogyan a cikk írója fogalmaz: „Az eddigi kötetekhez mérten ugyanakkor a Spanyol műfordítások összegzi és kibővíti az előző kötetek erényeit: nemcsak új forrásokat interpretál hihetetlenül alapos kritikai tanulmánnyal, de egészbe forraszt egy eddig csak platóni ideaként létező, szétszórt életmű-darabkát: a spanyol műfordító Kosztolányiét.”

Rituale Romanum

„Kosztolányi forrásmegjelölése, amellyel azt állítja, hogy a mottó szövegét a Rituale Romanumból veszi, egyszerűen téves. Veres többször is utal rá, hogy anyagát a szerző a Rituale Strigonienséből merítette, majd közli, hogy ennek szövege a temetési szertartás körében jelentősen eltér a Rituale Romanum szövegétől, végül megállapítja, hogy a Kosztolányi által közölt változat a »zsinat előtti esztergomi liturgiával mutat textuális egyezést«.

Szabadkai konferencia

   „Testvérünk voltál és lettél apánk” címmel a József Attila Társaság és az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara József Attila és Kosztolányi Dezső munkásságáról rendezett konferenciát, amelyre a Kritikai Kiadás munkatársait is meghívták. Az eseménynek Szabadka adott otthont, 2011. szeptember 16–18-án.

Áthúzott, javított, kiegészített, megtoldott...

Ács Pál a Magyar Narancs hasábjain közölte a nemrég megjelent Esti Kornél kritikai kiadásról szóló írását.
 

A cikk erre a linkre kattintva olvasható.

A beszélgetőlapok mint szépirodalmi műfaj?

Nagypál István verse a beszélgetőlapok „műfajára” játszik rá, s hoz létre érdekes játékot a szövegtípusokkal. A kolozsvári Helikon legfrissebb számában a következő verset találjuk:

 

Nagypál István
Utószó - beszélgető lapok

(részletek)

1.
kétely
rág
maradj egyedül
hívogat
hívj asszonyt,
férfit,

Recenziók a kritikai kiadás első két kötetéről

Buda Attila az Irodalomtörténet és a Holmi hasábjain közölt recenziókat a „most elmondom, mint vesztem el” című kötetről és az Édes Anna kritikai kiadásáról. Kapronczay Katalin pedig a Valóság legfrissebb számában jelentette meg írását, szintén a beszélgetőlapokat közreadó munkáról.

Fölkerült honlapunkra a Kosztolányi-pályázaton résztvevők munkáiból összeállított kötet!

„Kiadványunkban a Kosztolányi kritikai kiadáson dolgozók által szerkesztett www.kosztolanyioldal.hu honlap szépirodalmi pályázatának munkáiból közlünk válogatást. A kiírás szerint olyan művekkel lehetett jelentkezni, melyek szellemükben fölidézték Kosztolányinak vagy egy-egy művét, vagy életrajzi epizódjait. Az összesen mintegy 115 beérkezett írást egy nyolc főből – irodalomtörténészekből és a rokon szakmák művelőiből – álló zsűri értékelte. A legkiemelkedőbbnek ítélt alkotásokat 2011.

Kosztolányi - in progress

Bazsányi Sándor a Holmi 2010/decemberi számában hosszabb tanulmányt írt Esterházy Péter új regényéről (Esti) és Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi-monográfiájáról.

Kosztolányi Dezső: Spanyol műfordítások - Kalligram-est a Cseh Centrumban

Június 1-jén, este hét órakor a Szegfű utcai Cseh Centrumban, a Kalligram-est keretében bemutatták – sok más könyvvel egyetemben – a Kosztolányi kritikai kiadás legújabb, spanyol műfordításokat tartalmazó kötetét. A könyv a Kritikai Kiadás negyedik tagja, sajtó alá rendezője Végh Dániel, szerkesztője Józan Ildikó.

Esti Kornél újra színre lép

A 82. Ünnepi Könyvhét előtt néhány nappal megjelent a Kosztolányi Kritikai Kiadás legújabb, az Esti Kornélt (1933) közreadó kötete.

Kosztolányi-est a Hadik kávéházban (kép- és hanganyaggal)

A Kosztolányi – újragombolva címen megrendezett irodalmi estnek a Hadik kávéház adott otthont május 27-én, péntek délután.

Újabb két kötettel gazdagodott a Kritikai Kiadás sorozat!

Az Ünnepi Könyvhéten már kaphatók lesznek a kritikai kiadás újabb kötetei is, azaz az Esti Kornél és a Spanyol műfordítások.

Kosztolányi – újragombolva

A www.kosztolanyioldal.hu irodalmi estje

Helyszín: Hadik Kávéház (1111 Budapest, Bartók Béla út 36.)

 

Időpont: 2011. május 27. péntek, 16 óra

Számadás – Kosztolányi kritikai kiadások

„Mire is jó egy kritikai kiadás?” – teszi föl a kérdést Svébis Bence az Art.Co magazin szerzője, mikor az elsőként megjelent két munkáról, az Édes Annáról és a „most elmondom, mint vesztem el” című kötetről írja esszéjét.

Akadémiai díjat kapott a Kosztolányi kritikai kiadás egyik első kötete

A "most elmondom, mint vesztem el" című kötet Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott, melyet Németh Tamás, az MTA főtitkára nyújott át a pályamű készítőjének, Arany Zsuzsannának.

Irodalmi pályázat!

www.kosztolanyioldal.hu pályázatot ír ki, irodalmi témában. Pályázni lehet bármilyen szépirodalmi alkotással, lírai és prózai művekkel, maximum 20 ezer karakter terjedelemben.

"Most elmondom, mint vesztem el". Kosztolányi beszélgetőlapjairól

„Amint megszületünk, elkezdünk meghalni. Kosztolányi Dezső talán mindenki másnál jobban ismerte az életről-halálról szóló bölcsességeket. Mégis rettenetes volt a pillanat, amikor diagnosztizálták nála a rákot. Betegségének utolsó három hónapjában nem tudott már beszélni, gégemetszést végeztek rajta az orvosok s ő úgynevezett beszélgető cédulák által tartotta a kapcsolatot környezetével.”

Bartuc Gabriella interjúja a beszélgetőlapokat közlő kötet szerkesztőjével, Arany Zsuzsannával, a veszprémi Napló hasábjain olvasható.

"Tisztán látni nehéz". Szegedy-Maszák Mihály akadémikus Kosztolányiról

Megjelent az életmű kritikai kiadásának első két kötete. A legnépszerűbb regény, az Édes Anna hiteles szövegén kívül immár a költő halálos ágyán írt beszélgetőlapjait is olvashatjuk. A könyveken kívül a kutatás nehézségeiről és Kosztolányi politikai szerepéről kérdeztr a kutatócsoport vezetőjét Urfi Péter a Magyar Narancs hasábjain.