Dr. Hózsa Éva

 

Iskolai végzettség:

az irodalomtudomány doktora (2001) (Disszertáció témája: Mándy Iván novelláinak tipológiája és intertextuális értelmezése)
a nyelvtudomány magisztere, Újvidéki Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1988) (Téma: Módosítószók és kötőszók nyelvtörténeti összefüggései, valamint ezek megnyilvánulása Papp Dániel novelláiban)
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevél, JATE BTK, Szeged (1977)
német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevél, JATE BTK, Szeged (1977)

Díjak, ösztöndíjak:

2005 Pro Urbe Díj, Szabadka
négyszeres Domus-ösztöndíjas

Szakmai tapasztalat:

2007- egyetemi tanár, Magyar Tannyelvű Tanítóképző, Szabadka
2007- rendkívüli egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
2000-2006 asszisztens, majd docens, Újvidéki Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
1996-1999 vendégtanár, Tanítóképző Kar, Zombor
1993-1994 vendégtanár, Pedagógiai Akadémia, Szabadka
1977-2000 középiskolai, illetve gimnáziumi tanár, Szabadka

Tudományos tevékenység:

az Új Kép című folyóirat irodalmi szerkesztője

Tudományos tagságok:

a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja
a szabadkai Kosztolányi Dezső Napok emlékbizottságának tagja
a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tagja
a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja

Kutatási területek:

vajdasági magyar irodalom
összehasonlító irodalomtudomány
magyar irodalomtörténet
 

 

Publikációs lista

Kötetek:

 • A novella új neve. Mándy Iván novelláinak tipológiája és szövegközi értelmezése. Újvidék: Forum, 2003.
 • Idevonzott irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák. Szabadka: Grafoprodukt, 2004.
 • A novella Vajdaságban. Újvidék: Vajdasági magyar Felsőoktatási Kollégium, 2009.
 • Csáth-allé (és kitérők). Összegyűjtött tanulmányok, esszék, cikkek egy életmű mozgáslehetőségeiről (1990–2009). Szabadka: Életjel, 2009.

Szerkesztett kötetek:

 • Az emlékezés elevensége. Kosztolányi Dezső Napok a szülőföldön. Szabadka: Városi Könyvtár, 2007. (Arany Zsuzsannával és Kiss Gusztávval közösen.)
 • Szakadás(köz)vetítések. Irodalom és medialitás. Szöveggyűjtemény I. (egyetemi tankönyv). Újvidék – Szabadka: Forum – Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2008.

Kötetbeli tanulmányok (válogatás):

 • „Hova lettek a zongorák?”, in A Gerard írójáról. Szerk. Bordás Győző. Újvidék: Forum, 2009, 67–75.
 • „A gyermekirodalom oktatásvízióinak dilemmái”, in A tanítóképzés jövőképe. A II. Nemzetközi Tudományos Konferencián elhangzott munkák gyűjteménye. Szerk. Czékus Géza. Újvidék – Szabadka: Forum Könyvkiadó – Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2009, 360–368.
 • „Intertextuális furfang és az irodalmi felzárkóztatás elkanyarodásai a pedagógusképzésben”, in Az esélyegyenlőség és felzárkóztatás vetületei az oktatásban. Szerk. Bene Annamária. Újvidék – Szabadka: Forum Könyvkiadó – Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2009, 115–123.
 • „Előkosztolányis”, in Az emlékezés elevensége. Kosztolányi Dezső Napok a szülőföldön. Szerk. Arany Zsuzsanna – Hózsa Éva – Kiss Gusztáv, Szabadka: Városi Könyvtár, 2007, 11–20.
 • „Számadás-e a Számadás?”, in Az emlékezés elevensége. Kosztolányi Dezső Napok a szülőföldön. Szerk. Arany Zsuzsanna – Hózsa Éva – Kiss Gusztáv, Szabadka: Városi Könyvtár, 2007, 63–71.
 • „A perem »szorításában«”, in Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2007., 112–119.
 • „Erős kar és művelt tudomány. Összehasonlító szempontok, kritériumok, újra-elmondások”, in Szép Ferencz emlékére… meggyőződésem parancsolja… Újvidék: Agapé Könyvkiadó, 2007., 231–244.
 • „Család-kódoltság és kortárs vajdasági magyar irodalom”, in Kód – irodalom – kultúra – régió. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar, 2006. [2007.], 159–172.
 • „Önéletrajziság és függönyhatárok. (A közvetítés »Ladik Katalin«-látványai)”, in Önmegalkotás és rálátás. Kód, kultúra, irodalom, régió II. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar, 2007., 17–34.
 • „A mai vajdasági/délvidéki irodalom problémavázlata (Végesség-feltételek és merőleges csábítások)”, in Kultúra – Művészet – Társadalom a globalizálódó világban. Szerk. T. Kiss Tamás. Szeged: SZTE, Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék, 2007., 69–75.

Folyóiratbeli tanulmányok (válogatás):

 • „Obrazine i obrazi straha – svet koji govori u njima/nama (Danilo Kiš: Rani jadi i Deže Kostolanji: Žalopojke sirotog dečaka)”, Rukovet, 2007. 7–12. 17–19.
 • „»Stílusigény« és a szövegmonotónia elevensége”, Hungarológiai Közlemények, 2009, 1. sz., 78–87.
 • „Folyóparti Én és világnagy zenekar (Verebes Ernő: Árnyak a tetőtérben)”, Műhely (Győr), 2009, 2., 72–73.
 • „Pol figure pisca (Tatjana Rosić: Mit o savršenoj biografiji. Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008.)”, Rukovet, 2009, 5–6., 48–49.