Dobás Kata

 

Végzettség

Magyar Romantika – Doktori Iskola, ELTE BTK (2008–) (Disszertációs téma: Az eleve elrendelés és a szabad akarat kérdése Kemény Zsigmond műveiben)
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, ELTE BTK (2008)
okleveles összehasonlító irodalomtudomány szakos bölcsész, ELTE BTK (2008)

Díjak, ösztöndíjak

2005–2006 Erasmus-ösztöndíj, Universitá degli Studi di Firenze

Szakmai tapasztalat

2007– 2008 angol nyelvtanár, Tower Hill nyelviskola
2008–2008 felelős szerkesztő, Gézengúz Magazin (a Gézengúz Alapítvány – születési károsult gyerekekkel foglalkozó alapítvány – időszaki kiadványa)
2008–2010 Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Irodalmi Tagozat
2010 – szerkesztő (kritikai rovat), ÚjNautilus irodalmi és kulturális portál
 

Nyelvtudás

Angol (középfok, C)
Német (alapfok, C)
Olasz (alapszintű nyelvtudás)
 
 

Publikációs lista

Kötetek:

 • „Régi charlatanok lármáiból”, Budapest: Arany János Alapítvány-Kortárs Kiadó, 2010. [kritikakötet]

Szerkesztett kötetek:

 • Petőcz András: Az idegen arc születése. Budapest: Palatinus Kiadó, 2009.
 • Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2008. (NTK-Klasszikusok)
 • Olvas(o)(ó)k. Olvasáselméletek és elbeszélt olvasók. Budapest: ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2006. (Kovács Péterrel közösen)

Kötetbeli tanulmányok:

 • „A Vágy iróniája [Thomas Mann: Halál Velencében]”, in Olvas(o)(ó)k. Olvasáselméletek és elbeszélt olvasók. Szerk. Dobás Kata – Kovács Péter. Budapest: ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2006, 218-233.
 • „Meg nem írt kritikák helyére [Petőcz András: Európa rádió]”, in Jelenlét 50 – Petőcz András ötvenedik születésnapjára. Szerk. Fodor Tünde, Budapest: Spanyolnátha Könyvek, 2009.

Folyóiratbeli tanulmányok:

 • „Az átdolgozások »hasznáról és káráról«” [Nógrádi Gergely három átdolgozása Bródy Sándor, Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső átdolgozásainak fényében]”, Forrás, 2009/8., 39-54.
 • „»Oh, ha ecsetem most méltó lenne rátok« [Arany János: Toldi szerelme]” [megjelenés előtt]

Kritikák, recenziók:

 • „Fénykép a fedőlapon [Ferdinandy György: Mágneses erővonalak]”, Irodalomismeret, 2003/4., 130.
 • „Eckhardt Sándor (1890-1969)”, Irodalomismeret, 2004/1-2., 58-59.
 • „Időben, távolságban [Petőcz András: Idegenek]”, Napút, 2007/3., 115-117.
 • „A Hely ereje [Békés Pál: Csikágó]”, Napút, 2007/6., 142-144.
 • „Kié ez a nap? [Gion Nándor: Latroknak is játszott]”, Napút, 2007/8., 131-134.
 • „Balladabölcső [Vannak ringó bölcsők. Kárpátaljai magyar népballadák Vári Fábián László válogatásában]”, Napút, 2007/9., 119-120.
 • „Aranyleves kanalazása [Lackfi János: Halottnéző]”, Napút, 2008/1., 112-114.
 • „A sebesült angyal hordozása [Féltékenység. Modern finn elbeszélések]”, Új Könyvpiac, 2008/1., 33.
 • „A gyávaság dicsérete [Josef Škvorecký: Gyávák]”, Új Könyvpiac, 2008/2., 36.
 • „A bölcsesség ábrándja [Király Farkas: Szósav]”, Magyar Napló, 2008/10., 62.
 • „Virtigli történelem [Závada Pál: Idegen testünk]”, Szépirodalmi Figyelő, 2008/5., 55-60.
 • „Kezem élet. Elemezték. [Szécsi Margit: Tenger véled!]”, Magyar Napló, 2008/12., 58-59.
 • „A fikció mellékútjai [Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai]”, Új Hegyvidék, 2008. tavasz-tél, 13-16.
 • „A néma Katyn [Włodzimierz Odojewski: Halhatatlan némák. Katyni regény]”, Új Könyvpiac, 2008/12.
 • „»A műveltség tág látóköre és beható mélysége« [Asbóth János: Három nemzedék]”, Magyar Napló, 2009/1., 63-64.
 • „A pusztulás arcai [Petőcz András: Arcok]”, Tiszatáj, 2009/3., 114-116.
 • „»Ködben a torony…« [Kányádi Sándor egy verssoráról]”, Magyar Napló, 2009/5., 12.
 • „Benkő Krisztián: Önkívület. (Olvasónapló a magyar romantikáról)”, Szépirodalmi Figyelő, 2009/2., 74-75.
 • „»Ne izguljatok, a beszéd menedék« [Háy János: Meleg kilincs]”, Bárka, 2009/3., 89-91.
 • „Fábri Anna: Hétköznapok Széchenyi korában”, Szépirodalmi Figyelő, 2009/3., 77-79.
 • „Vándorok, kiknek útja végtelen [Szilágyi István: Bolygó tüzek]”, Szépirodalmi Figyelő, 2009/3., 50-55.
 • „Párhuzamos életrajzok [Filip Florian: A király napjai]”, Spanyolnátha, 2009. őszi szám
 • „Fecsegésileg [Günter Grass: A doboz]”, PRAE.HU, 2009. okt. 15.
 • „Ikonikus szóváltás térrel, idővel [Borbély András: Hidegség, állat]”, Helikon (Kolozsvár), 2009. nov. 10., 18.
 • „Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok”, Szépirodalmi Figyelő, 2009/6.
 • „Szürke költészet feketén-fehéren [Iancu Laura: névtelen nap]”, Kortárs, 2010/3.
 • „Kontúrok [Farkas Wellmann Endre: Lucius Domitius lázbeszéde]”, Forrás, 2010/3.
 • „A szép felnőttlét nyelve [Ármos Lóránd: Apám a Holdig]”, Kortárs [megjelenés előtt]