Buda Attila

 

Végzettség, tudományos fokozat

könyvtáros-népművelő, Debrecen, 1979.
Könyvtáros, ELTE BTK, 1988.
 

Díjak, ösztöndíjak

2013 -  Az Újpesti Városvédő Egyesület Arany Horgony-díja
2016 - A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
 

Tudományos tevékenység

 • a Szépirodalmi Figyelő szerkesztőbizottsági tagja
 • a Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottsági tagja
 • az MTA Textológiai Bizottságának tagja.
   

Publikációs lista 

 

Önálló munkák
 

 • Gróf Károlyi István élete. Újpest, 1997 (1998], [Újpest Önkormányzata]. 285 p. Ill.
 • A Nyugat Kiadó története. Bp., 2000, Borda Antikvárium. 223 p. Ill. [Könyvterv, tipográfia: Kiss István.]
 • Szabó Lőrinc. Életrajzi bevezető. [Bp., 2002], Elektra Kiadóház. 155 p. Ill. /Élet-Kép/ [Kiadói szerkesztés: Fráter Zoltán.]
 • Teremtő utánzás. Babits-tanulmányok. Bp., 2007, Ráció. 311 p. Ill. [Kiadói szerkesztés: Csillag István, borító, tipográfia: L. Simon László.]
 • Milyen a nyár Amherstben. Tanulmányok, kritikák. Bp., 2016, Ráció. [Megjelenés előtt] [Kiadói szerkesztés, borítóterv, tipográfia: Ackermann Rita, borítófénykép: Váczi Kristóf.]
 • „Nem hős halott, csak szürke rab.” Egy első világháborús képeslapgyűjtemény nyomában. Bp., 2016, Holnap. [Megjelenés előtt]

 

Szerkesztések, sajtó alá rendezések (válogatás)
 

 • A Babits család levelezése. (Szerk., vál., gond., bev., jegyz.) Bp., 1996, Universitas. 571 p. Ill., mell. /Babits könyvtár 2./
 • Károlyi István fóti temploma. (Sajtó alá rend., bev.) Bp., 1997, Zászlónk Stúdió. 76 p. Ill.
 • Újholdak és régi mesterek. Lengyel Balázs leveleskönyve. (Összeáll., szerk.) [Bp., 1999], Enciklopédia. 335 p. Ill. [Kiadói szerkesztés: Lengyel János.]
 • A hallgatag mágnás. Dokumentumok gróf Károlyi István életéhez. (Összeáll., jegyz.) Újpest, 2000, [Újpest Önkormányzata]. 712 p. Ill.
 • Könyvtári ismeretek kisszótára. (Szócikkek, szerk.) Bp., 2000, Korona. 292 p. Ill. [Kiadói szerkesztés: Jordán Gergely.]
 • Károlyi István fóti temploma. (Összeáll. jegyz., 2., bőv. kiad.) Fót, 2001, A Fóti Károlyiak Alapítvány. 152 p. Ill. /A Fóti Károlyiak Alapítvány könyvei 1./
 • BABITS Mihály: Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom. (Sajtó alá rend., bev., utószó.) Bp., 2010, Osiris. 285 p. /Osiris Diákkönyvtár./ [Kiadói szerkesztés: Nagy Zsejke.]
 • LENGYEL Balázs: Origo. Korai írások, 1938–1948. (Összegyűjt., szerk.) Bp., 2002, Belvárosi Könyvkiadó. 234 p.
 • „áll az Idő és máll a Tér.” Babits István levelei a keleti frontról és a hadifogságból, 1915–1920. (Összeáll., szöveggond., a német nyelvű leveleket ford., jegyz., bev.) Bp., 2005, Akadémiai. 737 [14] p. Ill. /Babits könyvtár, 13./ [Kiadói szerkesztés: Kormányos József.]
 • „Különös emberi háló.” Ami a Babits család levelezéséből kimaradt. (A leveleket összegyűjt., vál., sajtó alá rend., a szülőház történetét írta: Lovas Csilla.) Bp., 2006, Universitas. 723 p. Ill.
 • Három bányászgeneráció válogatott iratai és emlékezései, II. Buda Ernő, I–II. (Vál., sajtó alá rend., utószó.) Zalaegerszeg, 2006, Magyar Olajipari Múzeum. 336, 222 p. Ill. /Magyar Olajipari Múzeum Közleményei, 28./
 • MONOK István – BUDA Attila – HAPÁK József: A magyar bibliofília képeskönyve. [Bp., 2006], Korona–Országos Széchényi Könyvtár. 268 p. Ill. [Kép- és kiadói szerkesztés: Richter Andrea, Gregor László.]
 • A fóti templom és a romantika építészete. Bp., [2007], Terc. 233 p. Ill. [Szerkesztés: Ritoók Pállal.]
 • BABITS Mihály: Timár Virgil fia. Válogatott novellák. (Vál., sajtó alá rend., jegyz., utószó.) Bp., 2009, Osiris. 310 [1] p. /Osiris diákkönyvtár./ [Kiadói szerkesztés: Nagy Zsejke.]
 • Három bányászgeneráció válogatott iratai és emlékezései, I. Dobsinától Brennbergbányáig, I–II. (Vál., sajtó alá rend., utószó.) Zalaegerszeg, 2009, Magyar Olajipari Múzeum. 430, 400 p. Ill. /Magyar Olajipari Múzeum Közleményei, 33./
 • Három bányászgeneráció válogatott iratai és emlékezései, III. Szén és olaj. Gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény Sopron és Zala megye múltjából. (Vál., sajtó alá rend., utószó.) Zalaegerszeg, 2008 [2009], Magyar Olajipari Múzeum. 456 p. Ill. /Magyar Olajipari Múzeum Közleményei, 36./
 • NEMES NAGY Ágnes: Elfogtam volna mást, s íme, elfogtak engem. – – válogatott műfordításai. (Vál., utószó.) Bp., 2009, Ráció–Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. 127 [1] p.
 • Babits Mihály: Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom. (Sajtó alá rend., bev., utószó.) Bp., 2010, Osiris. 285 p. /Osiris Diákkönyvtár./ [Kiadói szerkesztés: Nagy Zsejke.]
 • Messziről felmerülő, vonzó szigetek. I. Japánról szóló, magyar nyelvű ismertetések a kezdetektől 1869-ig. (Összeáll., sajtó alá rend., bev., jegyz.) Bp., 2010, Ráció. 476 [1] p. Ill. / Pagoda és krizantém./ [Lektorálás: Kolozsy-Kiss Eszter, korrektúra: Széll Szilvia, sorozatterv, kiadói szerkesztés, tipográfia, tördelés: Ackermann Rita.]
 • KULTSÁR István: Tudósítások és Hasznos Mulatságok. Válogatás a Hazai és Külföldi Tudósítások, valamint a Hasznos Mulatságok cikkeiből. (Vál., sajtó alá rend., bev., jegyz.) – –, Hidvégi Violetta.) Kolozsvár, [2010], Kriterion. 338 [1]. p. Ill. /Téka./ [Szerkesztés: Hidvégi Violettával – kiadói szerkesztés: Csörsz Rumen István.]
 • Messziről felmerülő, vonzó szigetek. II/1. Japánról szóló, magyar nyelvű források 1870-től a japán–kínai háborúig. (Összeáll., sajtó alá rend., bev., jegyz.) Bp., 2012, Ráció. 412 p. Ill. / Pagoda és krizantém./ [Lektorálás: Kolozsy-Kiss Eszter, korrektúra: Széll Szilvia, sorozatterv, kiadói szerkesztés, tipográfia, tördelés: Ackermann Rita.]
 • KOSZTOLÁNYI Dezső levelezése I. 1901–1907. (Szerk., összeáll., a leveleket sajtó alá rend., jegyz., tan.) Pozsony, 2013, Kalligram. 958 p. Ill. /Kosztolányi Dezső Összes Művei./ [Sajtó alá rendezés: Józan Ildikóval, Sárközi Évával – kiadói szerkesztés: Hradeczky Moni, tördelés: Hollós János.]
 • Messziről felmerülő, vonzó szigetek. II/2. Japánról szóló magyar nyelvű források 1896-tól az első világháború végéig. (Összeáll., sajtó alá rend., bev., jegyz.) Bp., 2014, Ráció. 478 p. Ill. [Lektorálás: Kolozsy-Kiss Eszter, korrektúra: Széll Szilvia, sorozatterv, kiadói szerkesztés, tipográfia, tördelés: Ackermann Rita.]
 • Macskatéka. Tudományosan a macskafélékről. (Közr.) Bp., [2014], Balassi. 206 [1] p. Ill. [Kiadói szerkesztés: Hradeczky Moni, tördelés: Szák András.]
 • Táguló körök. Tanulmányok, dokumentumok az Újholdról és utókoráról. (Összeáll., szerk.) Bp., 2014 [2015], Ráció. 331 p. Ill. [Munkatárs: Nemeskéri Luca – sorozatterv, borító, tördelés: Arany Imre.]
 • Messziről felmerülő, vonzó szigetek. III. Japánban járt magyar utazók beszámolói az első világháború végéig. (Összeáll., sajtó alá rend., bev., jegyz.) Bp., 2014 [2015], Ráció Kiadó. 494 p. /Pagoda és krizantém./ [Lektorálás: Kolozsy-Kiss Eszter, korrektúra: Széll Szilvia, sorozatterv, kiadói szerkesztés, tipográfia, tördelés: Ackermann Rita.]
 • „…mi szépség volt s csoda”. Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések. (Összeáll., szerk.) Bp., 2015 [2016], Ráció. 335 p. Ill. [Szerkesztés: Nemeskéri Lucával, Pataky Adrienn-nel – korrektúra: Széll Szilvia, borító, tipográfia, tördelés: Ackermann Rita.]
 • Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben. (Összeáll., szerk.) Bp., 2016, Ráció. 491 p. Ill. [Szerkesztés: Nemeskéri Lucával, Pataky Adrienn-nel – kiadói szerkesztés, borító, tipográfia, tördelés: Ackermann Rita.]

Tanulmányok
 

 • Babits Mihály és Újpest. Tanulmány és forrásközlés.  = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 1994. 2/3–44. p.
 • Szekszárd: Nenne, Babits, Kosztolányi. = Új Dunatáj, 1996. 1/69–72. p.
 • A Babits és Kelemen családok, levelezésük tükrében. = A Babits család levelezése. Bp., 1996, Universitas. 7–77. p.
 • Történet a félelemről, avagy Török Sophie 1945 február-augusztus. = Új Dunatáj, 1996. 3/31–40. p.
 • Néhány lap Újpest könyvtártörténetéből. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 1996. 4/9–14. p.
 • Birtok és birtokos Magyarországon a XIX. század elején. Előtanulmány Károlyi István, a fóti gróf életrajzához. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 1996. 6/2–15. p.
 • Gróf Károlyi István vendégei Fóton. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 1997. 6/7–12. p.
 • Babits Mihály művei a Nyugat Kiadó gondozásában. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1997. 5-6/604–626. p.
 • A kis lord és a dedikációk. [Babits Mihály gyermekkori könyveiről és a főváros Kazinczy-díjáról.] = Új Dunatáj, 1998. 1/11–20. p.
 • A könyvtárismeret, mint részműveltségi terület, és mint az irodalomóra része. = Irodalomtanítás az ezredfordulón. (Főszerk.: Sipos Lajos.)  Celldömölk, 1998, Pauz–Westermann. 202–213. p.
 • A Károlyiak az 1848-as forradalom alatt. Ami a Károlyi-életrajzból kimaradt. = Újpesti Helytörténeti Értesítő, 1998. 4/2–27. p.
 • Babits Mihály levelezése 1890-1906. = Babits Mihály levelezése 1890-1906. (Sajtó alá rend.: Zsoldos Sándor.) Bp., 1998, Historia Litteraria Alapítvány–Korona. 341–354. p.
 • A levelezések őszintesége, avagy a filológus kategorikus imperatívusza. = A Nyugat-jelenség, 1908–1998. (Szerk.: Szabó B. István.) Bp., 1998 [1999], Anonymus. 40–82. p.
 • Ki volt Magyar Mór? = Irodalomismeret, 1999. 3–4/155–164. p.
 • Babits Mihály első irodalmi bírálata. = Irodalomismeret, 2000. 2–3/124–126. p.
 • Pest megye első embere: Gróf Károlyi István 1848–49-ben. = Századok, 2001. 1/121–134. p.
 • Martialis egy pécsi gimnáziumban, avagy Babits Mihály és a gyermekkor vége. = Irodalomtörténet, 2001. 1/72–96. p.
 • Babits Mihály műveinek genetikus kiadásáról. = Iskolakultúra, 2001. 4/24–34. p.
 • Babits-dedikáció az „Aranygaras”-ban. = Irodalomismeret, 2001. 1–2/ 65. p.
 • A vas és az acél országa. = Munkás, paraszt, értelmiség / Munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon, 1945–1956. (Vál., szerk.: L. Simon László, bev.) Bp., 2002, Korona. 5–27. p.
 • Elza pilóta és a töprengő utókor. = Új Dunatáj, 2002. 2/38–44. p.
 • „Folyik a híd, a víz meg áll.” Az Elza pilóta lineáris és polifon kiadásáról. = Pillanatkép a hazai irodalomtudományról.  (Szerk.: Kenyeres Zoltán, Gintli Tibor.) [Bp.], 2002, Anonymus. 181–198. p.
 • Az Elza pilóta kéziratmaradványai és kiadásai. A regény keletkezése és fogadtatásának története, utóélete. A regény szövegének változatai. Élet és irodalom. = BABITS Mihály: Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom. [Bp., 2002], Magyar Könyvklub. 455–617. p.
 • Ki hát az, aki nem fél? Rónay György: A párduc és a gödölye. = Vigilia, 2003. 10/772–781. p.
 • A száraz szöveg öröme. Babits Mihály: Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom című regényének hármas kiadásáról. = Új Dunatáj, 2004. 1/45–57. p.
 • Milyen tanár volt Babits Fogarason? = Irodalomismeret, 2004. 6/29–35. p.
 • „Különös emberi háló” – Ami a Babits család levelezéséből kimaradt. = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, XXVI. (Szerk.: Gaál Attila.) Szekszárd, 2004, Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 37–50. p.
 • A Halál országában. = „áll az Idő és máll a Tér” Babits István levelei a keleti frontról és a hadifogságból, 1915–1920. Bp., 2005, Akadémiai. 7–57. p.
 • Az emlékezés, mint életértelmezés Ady Endre költészetében. = Évfordulós tanácskozások, 2002–2004. [Szerk.: Muzsnay Árpád.] Ady Endre, Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, II. Rákóczi Ferenc, Móricz Zsigmond. Szatmárnémeti, 2005, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnöksége–Szatmárnémeti Kölcsey Kör. 56–62. p.
 • „…mint nevető arcon egy pár szomjas és szomorú szem” Egy Babits-novella részleges körülírása. = Látó szívvel. [Lukács László-emlékkönyv.] (Szerk.: Bende József, Deák Viktória Hedvig, Pákozdi István.) Bp., 2006, Magyar Piarista Rendtartomány–Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola–Vigilia Kiadó. 748–762. p.
 • [József Attila versei idegen nyelveken.] = A költő és olvasója. József Attila és utókora. (Szerk.: Serfőző Simon.) Miskolc, 2006, Bíbor Kiadó. /A Tokaji Írótábor évkönyvei, XV./ 107–116. p.
 • Gergely Ágnes. = Íróportrék, I. (Szerk.: Thimár Attila.) Bp., 2006, Szépirodalmi Figyelő. 52–60. p.
 • A Károlyiak fóti könyvtára. = Szabolcs–Szatmár–Beregi levéltári évkönyv, XVII. (Szerk.: Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva.) Nyíregyháza, 2006, [Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára]. 535–548. p.
 • Károlyi István gróf az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc idején. = Újpest 1907–2007. A százéves város. (Szerk.: Estók János.) Bp., 2007, Kossuth. 31–39. p.
 • Egy legendás szerkesztő könyvtára. [Domokos Mátyás könyvtára.] = Új Forrás, 2007. 8/50–56. p.
 • Gróf Károlyi István kőzetkatalógusa. = A fóti templom és a romantika építészete. Bp., [2007], Terc. 208–218. p.
 • Gróf Károlyi István, a fóti templom építtetője. = A fóti templom és a romantika építészete. Bp., [2007], Terc. 137–148. p.
 • Odysseus és a szirének. Novellaelemzés, első változat. = „de sosem mondta: most már elég”. Ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára. (Szerk.: Hanti Krisztina, Pécsi Györgyi.) [Bp.], 2008, Ráció. 210–225. p.
 • A visszaszerzett szabadság. Babits Mihály: Mythológia. = Közelítések. Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján. (Szerk.: Nédli Balázs, Pienták Attila, Sipos Lajos.) [Szombathely], 2008 [2009], Savaria University Press. 139–146. p.
 • „Kályhában fellobog a láng, / falon az óra elakad.” Válasz vagy ellentmondás: háttérben néhány Babits-novellával. = Nyugat népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról. (Szerk. biz.: Angyalosi Gergely et al., szöveggond.: Sárközi Éva.) Bp., 2009, Petőfi Irodalmi Múzeum. 235–252. p.
 • „Nyugtalan oroszlánok állatkertje a világ”. Keret és keretezett viszonya Babits Mihály Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom című regényében. = Költők és koruk. Babits Mihály és József Attila. (Szerk.: N. Horváth Béla.) Szekszárd, 2009, [Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar]. 99–114. p.
 • Életrajzi jegyzet. [Babits Mihály prózájáról.] = BABITS Mihály: Timár Virgil fia. Válogatott novellák. Bp., 2009, Osiris. 299–310. p.
 • A véres költő gyermekei: Paulina, Aurelius, Caligula. = Prae, 2010. 2/35–40. p.
 • „Szüntelen lobog / főnix világunk.” Antik emlékek Babits Mihály családregényében. = Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. (Ed.: Anita Czeglédy et al.) Bp., 2010, Typotex Kiadó–Eötvös Collegium. 796–806. p.
 • Néhány szempont Japán magyarországi recepciójának kezdeteihez. = Messziről felmerülő, vonzó szigetek. I. Japánról szóló, magyar nyelvű ismertetések a kezdetektől 1869-ig. Bp., 2010, Ráció. 7–29. p.
 • „Látván is vakoskodni.” A Hazai Tudósítások és az Európán kívüli világ. = Magyar Könyvszemle, 2012. 1/40–62. p.
 • Bevezető Japán magyarországi recepciójának 1870 és 1920 közötti fél évszázadához I. = Messziről felmerülő, vonzó szigetek. II/1. Japánról szóló, magyar nyelvű források 1870-től a japán–kínai háborúig. Bp., 2012, Ráció. 7–37. p.
 • Újonnan előkerült fotók Babits Mihályról és családjáról. = A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXXIV.  (Szerk.: Gaál Zsuzsanna, Ódor János Gábor.) Szekszárd, 2012, Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 467–487. p. Ill.
 • Inkább azt, ami össze, nem pedig azt, ami szét. [A pest-budai német színjátszásról.] = Kortárs, 2013. 11/61, 64–64. p.
 • Babits–Juhász–Kosztolányi levelezésének kiadástörténete. = KOSZTOLÁNYI Dezső levelezése I. 1901–1907. Pozsony, 2013, Kalligram. 720–775. p.
 • A mecenatúra politikai térnyerése: célkeresztben a kortesdal. = Doromb. Közköltészeti tanulmányok 2. (Szerk.: Csörsz Rumen István.) Bp., 2013, Reciti. 271–286. p.
 • Bevezető Japán magyarországi recepciójának 1870 és 1920 közötti fél évszázadához II. = Messziről felmerülő, vonzó szigetek. II/2. Japánról szóló magyar nyelvű források 1896-tól az első világháború végéig. Bp., 2014, Ráció. 7–31. p.
 • Csóvafény és sárga láng. = Macskatéka. Tudományosan a macskafélékről. Bp., [2014], Balassi. 7–19. p.
 • Néhány gondolat Lengyel András A Nyugat iskolájának elvetélt terve (1918) című írásához. = Magyar Könyvszemle, 2014. 1/94–100. p.
 • Die Kirche von Fót im Licht der Quellen und Beschreibungen. = Acta Historiae Artium, 2014. 159–176. p.
 • Egzotikus világ sziporkázó fénye. Bevezető az első világháború végéig Japánban járt magyar utazók beszámolóihoz. = Messziről felmerülő, vonzó szigetek. III. Japánban járt magyar utazók beszámolói az első világháború végéig. Bp., 2014 [2015], Ráció Kiadó. 7–30. p.
 • Primauté du spirituel. Szépirodalom a Vigiliában. = Vigilia, 2015. 2/102–110. p.
 • Milyen Nyugat? Melyik Nyugat? = Kortárs, 2015. 2/72–77. p.
 • A sorslátás ára. Babits Mihály novelláiról. = Új Dunatáj, 2015. 1–2/28–38. p.
 • Ambrus Zoltán háborús jegyzetei a Nyugatban (1915–1917). = Kosztolányi nemzedéke és a háború (1914–1918). (Szerk.: Bucsics Katalin.) Bp., 2015 [2016], MTA–ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport. 268–287 p.
 • „Hunnia térje felett veszedelmes fellegek álnak”. Dudok Pál kéziratos versgyűjteménye a reformkor elejéről. = Doromb. Közköltészeti tanulmányok 4. (Szerk.: Csörsz Rumen István.) Bp., 2015 [2016], Reciti. 251–266. p.
 • „mint a macska, mely ugrása közben / a levegőben megbotol”
– Nemes Nagy Ágnes verseinek kiadástörténete,
1935–1942, 1943–1986 [1995–2009] Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben. Bp., 2016, Ráció.  66–99. p.

 

Esszék (válogatás)
 

 • Szerkesztői levél a kultúráról. [Babits Mihály és Európa.] = BársonyFót, 2000. február (1.) 3. p.
 • Szerkesztői levél a javak igazi tulajdonosairól. [H. Hubert Gabriella: A sajókazai Radvánszky-könyvtár című könyve kapcsán.] = BársonyFót, 2000. 3/3–4. p.
 • Szerkesztői levél a mítoszokról: Ki találta meg Attila kardját? = BársonyFót, 2000. 6/2–3. p.
 • Ellenállás, gondolat, szellem? Közép-Európa – hazai fénytörésben. = Európai Utas, 2001. 1/14–20. p.
 • Kettős arckép – példázat a hűségről. A nyolcvan éve született és tíz éve meghalt Nemes Nagy Ágnes emlékére. = Palócföld, 2001. 5/452–457. p.
 • „Fut velem egy rossz szekér”. Ady-levelek. = Iskolakultúra, 2002. 6–7/122–126. p.
 • Budapest vált otthonává. Baross utcától a Logodi utcáig. [Babits Mihály budapesti lakóhelyeiről.] = Városunk, 2003. 3/1., 9. p.
 • „Ősök, barátok, utódok közt vagyok”. Cs. Szabó László könyvtáráról. = Irodalomismeret, 2005. 4/24–26. p.
 • Olvasástörténet, befogadás és elutasítás között. = Szépirodalmi Figyelő, 2007. 2/3–13. p.
 • Szeresd azt, aki vándorol. [Gergely Ágnes: Nyugat magyarja.] = Parnasszus, 2007. 3/22–27. p.
 • Margaréta a rózsafák között. [Dsida Jenő kéziratos versgyűjteményéről.] = Parnasszus, 2008. 1/85–89. p.
 • „Nékem az emberiség s Pest s Buda tája hazám”. – Kazinczy Ferenc. = Szépirodalmi Figyelő, 2008. 1/39–50. p.
 • „Nékem az emberiség s Pest s Buda tája hazám”. – Herman Ottó. = Szépirodalmi Figyelő, 2008. 2/32–42. p.
 • „Nékem az emberiség s Pest s Buda tája hazám”. – Barátosi Balogh Benedek. = Szépirodalmi Figyelő, 2008. 3/36–46. p.
 • „Nékem az emberiség s Pest s Buda tája hazám”. – Felvinczi Takács Zoltán. = Szépirodalmi Figyelő, 2008. 4/29–40. p.
 • „Nékem az emberiség s Pest s Buda tája hazám”. – Kiss István, ferences atya. = Szépirodalmi Figyelő, 2008. 5/33–43. p.
 • Nemes Nagy Ágnes és a nem magyar versek felszólító ereje.  = Duna-Part, 2008. 4/13–17. p.
 • Mozaik a Nyugat első évéről és a Magyar Kultúráról. = Távlatok, 2008. 4/101–110. p.
 • „Nékem az emberiség s Pest s Buda tája hazám”. – Koch István, jezsuita missziós szerzetes. = Szépirodalmi Figyelő, 2008. 6/32–41. p.
 • A Nyugat és a Ferencváros. = Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv VI. (Szerk.: Gábriel Tibor.) [Bp.], 2010, Budapesti Honismereti Társaság. 19–27. p.
 • Ami felejthető, és ami nem. [A kitelepítésekről.] = Apropó. Könyvekről jutott eszünkbe. (Szerk.: Pápay György.) Bp., 2012, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány. 275–286. p.
 • Nemes Nagy Ágnes rövidversei. = Vigilia, 2013. 1/31–38. p.
 • Miről mesél Barbarina f-moll kavatinája? = „Visszhangot ver az időben”. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. (Szerk.: Bengi László, Hoványi Márton, Józan Ildikó.) Pozsony, 2013, Kalligram. 52–58. p.
 • A műfordítás – mint ráismerés. = „Inkább figyeld talán az irodalmat.” Írások Veres András 70. születésnapjára. (Szerk.: Jeney Éva, Kálmán C. György.) Bp., 2015, Reciti. 39–41. p.

 

Kritikák (válogatás)

 

 • Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája. [Kelevéz Ágnes: Genetikai közelítés Babits költészetéhez.] = Magyar Tudomány, 2000. 1/117–120. p.
 • Két bibliográfia – több szempont. [Az Ady- és a Babits-bibliográfiákról.] = Magyar Tudomány, 2000. 4/514–518. p.
 • Babits Mihály Bibliográfia. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2002. 1–2/234-242. p.
 • Őszi éjszaka. Petelei István válogatott művei. = Irodalomtörténet, 2003. 3/497–501. p.
 • A sajt és a kukacok. Czigány Lóránt: Talpalatnyi senkiföldjén. = Kortárs, 2004. 2/121–124. p.
 • Hit – illúziókkal és előítéletekkel. Károlyi Mihály levelezése V. 1945–1949. = Kortárs, 2004. 10/100–107. p.
 • Rónay László: Lélek és szó. = Vigilia, 2005. 5/443–445. p.
 • Újítás vagy hagyomány. „egy csonk maradhat.” Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. = Kortárs, 2005. 11/114–118. p.
 • A külső út, és mögötte a másik. Körösfői-Kriesch Aladár: Naplók. = Kortárs, 2006. 1/87–90. p.
 • Győri László: A kései Éden. = Kortárs, 2006. 3/107–109. p.
 • Babits Mihály: Tanulmányok, esszék. (Vál., szöveggond., jegyz.: Jankovics József.) = Irodalomtörténet, 2006. 2/250–254. p.
 • Tormay Cécile: Örök Magyarország. = Szépirodalmi Figyelő, 2006. 5/76–83. p.
 • Földes Jolán: A halászó macska uccája. = Szépirodalmi Figyelő, 2006. 5/96–103. p.
 • Harcok az új „világnézlet” körül. Katolikus irodalomszemlélet 1890–1920. = Vigilia, 2007. 11/875–876. p.
 • Krúdy Gyula: Publicisztikai írások 1. = Irodalomtörténet, 2007. 4/601–609. p.
 • Szemben, de biztos ponton. Babus Antal: Árral szemben. = Új Forrás, 2008. 10/82–92. p.
 • Kelevéz Ágnes: „Kit új korokba küldtek régi révek”. Babits útján az antikvitástól napjainkig. = Irodalomtörténet, 2009. 2/274–280. p.
 • „Elvegyültem és kiváltam.” N. Horváth Béla: A líra logikája – József Attila. = Új Forrás, 2010. 6/61–68. p.
 • „most elmondom, mint vesztem el”. Kosztolányi Dezső betegségének és halálnak dokumentumai. (Sajtó alá rend.: Arany Zsuzsanna.) = Irodalomtörténet, 2011. 1/105–109. p.
 • Az „Édes Anna” kritikai kiadásáról. (Sajtó alá rendezte: Veres András et al.) = Holmi, 2011. 6/773–778. p.
 • A hagyomány hagyománya. Boka László: Egyszólamú kánon. = Szépirodalmi Figyelő, 2013. 3/90–94. p.
 • A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996–2000. Általános rész. Személyi rész A–Zs. Szerk.: Csóra Karola. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2014. 3/443–447. p.
 • „…élete és kora”. Róka Enikő: Nacionalizmus és modernizmus. Ernst Lajos gyűjteménye és az Ernst Múzeum. = Szépirodalmi Figyelő, 2015. 2/84–88. p.
 • Bollobás Enikő: Vendégünk a végtelenből. Emily Dickinson költészete. = Irodalomtörténet, 2015. 3/365–369. p.
 • Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai, sajtó alá rendezte Győrei Zsolt, Lovas Borbála. = Literatura, 2015. 4/437–440. p.

 

Szövegközlések (válogatás)

 

 • Dokumentumok Lengyel Balázs leveleskönyvéhez. = Irodalomismeret, 1999. 1–2/89–95. p.
 • NEMES NAGY Ágnes: A fiatal Babits költői nyelve [1943] (Közr., jegyz., kalauz.) = Táguló körök. Tanulmányok, dokumentumok az Újholdról és utókoráról. Bp., 2014 [2015], Ráció. 131–177. p.
 • RÁBA Richárd György: A magyar rím Arany János óta [1948] (Közr. Lovas Borbála – kieg., kalauz.) = Táguló körök. Tanulmányok, dokumentumok az Újholdról és utókoráról. Bp., 2014 [2015], Ráció. 178–198. p.
 • Szorong a szívben a világ.” Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs itáliai, valamint franciaországi levelezése 1947–48-ból (Közr., jegyz., kalauz.) = Táguló körök. Tanulmányok, dokumentumok az Újholdról és utókoráról. Bp., 2014 [2015], Ráció. 199–315. p.
 • HAYDN, Franz Joseph: Kísérőlevél az Applausus-kantáta kéziratához (1768) (Ford.: Révész Dorrit – sajtó alá rend., bev., jegyz.) = Magyarországi gondolkodók 18. század. Bölcsészettudományok II. (Vál., szerk., utószó: Tüskés Gábor, Lengyel Réka.) Bp., [2015], Kortárs Kiadó. 798–801., 1262–1265. p.
 • NEMES NAGY Ágnes: Amerikai napló, 1979. (Közr., jegyz., kalauz.) = „…mi szépség volt s csoda”. Az Újhold folyóirat köre – tanulmányok és szövegközlések. Bp., 2015 [2016], Ráció. 176–335 p.
 • LENGYEL Balázs „A tehetségek filoxérájával állunk szemben”
– Folyóiratokban és napilapokban megjelent írások 1945–1950
. (Közr., kalauz.) = Leírás és értelmezés. Újholdas szerzők a hagyománnyá válás közben. Bp., 2016, Ráció. 234–323. p.

 

Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok

Önállóak

 • Kabdebó Lóránt bibliográfia. (Összeáll., szerk.) [Miskolc, 2001, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar.] 87 p. /Szabó Lőrinc Füzetek 2./
 • A Tokaji Írótábor a sajtóban. Bibliográfia 1972–2001. (Összeáll., szerk.) Miskolc, 2002, Bíbor. 210 p. Ill.
 • Szabó Lőrinc könyvtára. I. Magyar szerzők művei. (Forgács Anita adatbázisát kieg., jegyz., a katalógust szerk., bev. [Pótfüzettel.]) [Miskolc, 2002, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Szabó Lőrinc-kutatóhelye.] 199, 32 p. /Szabó Lőrinc Füzetek 3./
 • A Magyar Műhely 41–100. számainak repertóriuma, 1973–1996. (Összeáll., szerk.) = Magyar Műhely, 2003. 3/1–42. p.
 • Szabó Lőrinc könyvtára. II. Külföldi szerzők művei. (Forgács Anita adatbázisát kieg., jegyz., a katalógust szerk., bev. Pótfüzettel.) [Miskolc, 2004, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Szabó Lőrinc-kutatóhelye.] 419 p. /Szabó Lőrinc Füzetek 6./
 • Magyar irodalmi repertórium 2003. (Összeáll., szerk.) [Bp., 2005], Szépirodalmi Figyelő. 333 p.
 • Magyar irodalmi repertórium 2004. (Összeáll., szerk.) [Bp., 2006], Szépirodalmi Figyelő. 375 p.
 • Magyar irodalmi repertórium, 2005. (Összeáll., szerk.) Bp., 2007, Szépirodalmi Figyelő. 373 p.
 • Magyar Irodalmi Repertórium, 2006. (Összeáll., szerk.) Bp., 2010, Szépirodalmi Figyelő. 338 [1] p.
 • Az Irodalomtörténet repertóriuma, 1912–2011. (Összeáll., szerk.) Bp., 2016, Ráció. 331 p. [Kiadói szerkesztés, borító, tördelés: Ackermann Rita.]

Részmunkák

 • Az Európai Utas első 16 számának bibliográfiája. = Európai Utas, 1994. 4/101–112. p.
 • A macska bibliográfiája, 1987-1989. = A macska, 1995. 1/Melléklet.
 • A macska bibliográfiája, 1990-1992. = A macska, 1995. 2/Melléklet.
 • A macska bibliográfiája, 1993-1994. = A macska, 1995. 3/Melléklet.
 • A Magyar Napló 1994. évi repertóriuma. = Magyar Napló, 1995. 7/Melléklet.
 • Az Európai Utas 17–21. számaiban közölt írások repertóriuma. = Európai Utas, 1996. 1/79–80. p.
 • A macska 1995. évi cikkeinek repertóriuma. = A macska, 1996. 1/Melléklet.
 • A Magyar Napló 1995. évi repertóriuma. = Magyar Napló, 1996. 3/Melléklet.
 • Szépirodalmi bibliográfia. = 1956 kézikönyve. (1–3. köt., főszerk.: Hegedüs B. András.) I. Kronológia. II. Bibliográfia. (A szépirodalmi bibliográfiát készítette: – –.) III. Megtorlás és emlékezés. Bp., 1996, 1956-os Intézet. II/155–202. p.
 • Az Európai Utas 1996. évi cikkeinek repertóriuma. = Európai Utas, 1997. 1/79–80. p.
 • Válogatott bibliográfia. [Szabó Magda.] = Irodalomismeret, 1997. 3/48–50. p.
 • Szabó Magda. Válogatott bibliográfia. = Irodalomtörténet, 1997. 3/415–506. p.
 • Szabó Magda művei itthon és külföldön. (Bibliográfia.) = „Majd ha megfutottam útjaimat” (Szabó Magda köszöntése.) Bp., 1997, Magyar Írószövetség–Belvárosi Könyvkiadó. 102–104. p.
 • Kenyeres Zoltán-bibliográfia. (Válogatás.) = Irodalomismeret, 1998. 3–4/73–76. p.
 • Határ Győző bibliográfia. = Emlékkönyv Határ Győző 85. születésnapjára. (Szerk.: Kabdebó Lóránt.) Miskolc, 1999, [Miskolci Egyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék]. 60–120. p.
 • Éder Zoltán írásainak bibliográfiája. = Éder Zoltán. [Bp.], 1999, ELTE Fonetikai Tanszék. 9–22. p. /Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 60./
 • Magda Szabó. Bibliography compiled – –. = Twentieth-Century Eastern European Writers. First Series. (Ed.: Steven Serafin.) Detroit–San Francisco–London et al., [1999], The Gale Group. 351–352. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2003. július–augusztus. = Szépirodalmi Figyelő. 2003. 5/138–155. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2003. szeptember–október. = Szépirodalmi Figyelő, 2003. 6/159–179. p.
 • Ajánló bibliográfia Határ Győző műveinek olvasásához. = HATÁR Győző: Alapigazságaink (Nagardzsuna) Műhelyforgácsok egy bölcseleti aforisztikából. [Bp., 2003], Szabad Föld Kiadó. 248–265 p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2003. november–december. = Szépirodalmi Figyelő, 2004. 1/144–168. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2004. január-február. = Szépirodalmi Figyelő, 2004. 2/157–174. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2004. március-április. = Szépirodalmi Figyelő, 2004. 3/146–169. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2004. május-június. = Szépirodalmi Figyelő, 2004. 4/176–201. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2004. július-augusztus. = Szépirodalmi Figyelő, 2004. 5/165–188. p.
 • Kenyeres Zoltán műveinek válogatott bibliográfiája. = Kenyeres Zoltán-emlékkönyv. Értés – megértés. (Szerk.: Szabó B. István.) [Bp.], 2004, Anonymus. 531–542. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2007. január–február. = Szépirodalmi Figyelő, 2007. 47–65. p.
 • Turczi István-bibliográfia. = KABDEBÓ Lóránt: Rögeszmerend. Turczi István művének tragikus derűje. Bp., [2007], Balassi. 197–202. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2007. március–április. = Szépirodalmi Figyelő, 2007. 3/49–65. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2007. május–június. = Szépirodalmi Figyelő, 2007. 4/49–64. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2007. július–augusztus. = Szépirodalmi Figyelő, 2007. 5/52–65. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2007. szeptember–október. = Szépirodalmi Figyelő, 2007. 6/58–71. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2008. január–február. = Szépirodalmi Figyelő, 2008. 1/103–118. p.
 • Szépirodalmi bibliográfia, 2008. március–április. = Szépirodalmi Figyelő, 2008. 2/98–117. p.
 • Kulcsár Szabó Ernő munkáinak válogatott bibliográfiája. = A hermeneutika vonzásában. Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. (Szerk.: Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor et al.) Bp., 2010, Ráció. 679–695. p.
 • Szépirodalmi repertórium május–június. = Szépirodalmi Figyelő, 2014. 4/129–145. p.