Bíró-Balogh Tamás

 

Iskolai végzettség

PhD-ösztöndíj, Modern Magyar Irodalom Doktori Képzés (2009)
20. századi magyar irodalom speciális képzés, SZTE (JATE) BTK (2000) (Diplomamunka: Karinthy Frigyes utópiái, szakv.: Ilia Mihály)
Magyar szak, SZTE (JATE) BTK (2000)
Tollpróba Újságíró Stúdió, Budapest (1994)

Díjak, ösztöndíjak

1996 Faludy-díj
2002 NKA alkotói ösztöndíj
2004 Tiszatáj Jutalom
2004 Király István-emlékdíj
2005 NKA alkotói ösztöndíj
2006–2009 PhD-ösztöndíj
2007 Bárka-díj

Szakmai tapasztalat

2001–2002 óraadó, SZTE BTK, Modern Magyar Irodalom Tanszék
2002–2003 lektor, külső szerkesztő, Lazi könyvkiadó, Szeged
2003–2004 segédszerkesztő, Szeged című várostörténeti folyóirat
2005–2007 szerkesztő, Szeged című várostörténeti folyóirat
2009– tudományos munkatárs, SZTE BTK, Modern Magyar Irodalom Tanszék

Tudományos tagságok

1998– József Attila Kör
2006– Szépírók Társasága

Kutatási területek

Kosztolányi Dezső levelezésének kritikai kiadása
Kosztolányi Dezső könyvtára és más írások. Katalógus és cikkek, tanulmányok
„Számadás a Semmiről. Kosztolányi Dezső élete és munkássága”. Életrajz.
Nyelvtudás
angol (középfok C)
 

Publikációs lista

Kötetek:

 • Álmodozók irkafirkája. Irodalomtörténeti tanulmányok. Budapest: Pont Kiadó, 2006, 235.
 • Tollvonások. Szeged: Tiszatáj Alapítvány, 2009, 165.

Szerkesztett kötetek:

 • Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (Átdolgozott, ifjúsági kiadás) Szeged: Tiszatáj Könyvek, 2004, 193.
 • Schöpflin Aladár összegyűjtött levelei. Pécs: Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2004, 480.
 • Nemes Nagy Ágnes: Az öt fenyő. Szeged: Tiszatáj Könyvek, 2005, 113.

Kötetbeli tanulmányok:

 • „Újabb felnőtté válás (Fekete István: Téli berek)”, in Az ismeretlen Fekete István. Szerk. Sánta Gábor. Szeged: Lazi, 2001, 176–192. [2. kiadás: 2001.]
 • „Egy Radnóti-dedikáció körül”, in Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 3. Szerk. Lengyel András. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2001, [2002.], 188.
 • „Az ember egyetlen boldogsága” [utószó], in Sade márki: Juliette története. Ford. Sóvágó Katalin. Szeged: Lazi, 2002, 186–195.
 • „»a barátságot máris viszonzom ezzel a tárcával« (Adalék Karinthy Frigyes és Móra Ferenc novellaváltásához és barátságához)”, in Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 4. Szerk. Lengyel András. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2004, 152–157.
 • „Az irodalom közmunkása. Elnagyolt arcképvázlat Schöpflin Aladárról”, in Schöpflin Aladár összegyűjtött levelei. Pécs: Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2004, 5–7.
 • „A sajtó alá rendező jegyzete”, in Schöpflin Aladár összegyűjtött levelei. Pécs: Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2004, 477–478.
 • „Kosztolányi Dezső elfeledett ifjúsági regénye” [utószó], in Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (Átdolgozott, ifjúsági kiadás) Szeged: Tiszatáj Könyvek, 2004, 175–192.
 • „Az egyetlen Út (Fekete István harmadik regénye?)”, in Az elfeledett Fekete István. Szerk. Sánta Gábor. Szeged: Lazi, 2004, 106–114.
 • „A harmadik regény (Hajnal Badányban)”, in Az elfeledett Fekete István, 115–143.
 • „»A nagyapa körül van valami homályos mese« (Végtelen út)”, in Az elfeledett Fekete István, 194–217.
 • „Schöpflin Aladár Ady Endréje” [előszó], in Schöpflin Aladár: Ady Endre. Kolozsvár: Polisz, 2005, 5–18.
 • „Nemes Nagy Ágnes ismeretlen regénye” [utószó], in Nemes Nagy Ágnes: Az öt fenyő. Szeged: Tiszatáj Könyvek, 2005, 97–111.
 • „Egy Kosztolányi-cikk és kontextusa”, in Történeti tanulmányok. 11. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve). Szerk. Zombori István. Szeged: MFM, 2008 [2009], 264–278. Szövegközléssel: 252–262. [Hozzá tartozik: Lengyel András: Egy anonim Kosztolányi-cikk azonosítása. i. m., 243–251.]
 • „Radnóti Miklós dedikáció”, in Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 5. Szerk. Lengyel András. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2010. [megjelenés előtt]
 • „»Tessék a kurzus-cikkírónak helytállani«. Kosztolányi egy elkerült sajtóperének történetéhez”, in Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok 5. Szerk. Lengyel András. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2010. [megjelenés előtt]
 • „Radnóti Miklós régi magyar irodalom professzora: Dézsi Lajos (1868–1932)”, in Tanulmányok Radnóti Miklósról. Szerk. Olasz Sándor – Vajda Tamás. [Előadásként elhangzott 2009. november 10-én Szegeden a SZTE BTK Kari Konferenciatermében tartott Radnóti Miklós szegedi professzorai (1930–1935) konferencián.] [megjelenés előtt]

Folyóiratbeli tanulmányok:

 • „»Csak férfi és nő van« (Karinthy Frigyes: Capillária)”, Tiszatáj, 2000/ápr., (diákmelléklet)
 • „»Műszereik segítségével állandóan figyelni fognak« (K. F.: Utazás Faremidóba)”, Tiszatáj, 2001/márc., (diákmelléklet)
 • „Ismeretlen Karinthy-rögtönzés”, Irodalomismeret, 2001. 1-2 (jún.), 66-67.
 • „Humor és pátosz magánszövegekben [10 levél Sch. A. hagyatékából]”, Lyukasóra, 2002/jan., 12–13.
 • „»A meseszerűség és az írás összefüggő fogalmak számomra” (Fekete István: Hajnal Badányban)”, Somogy, 2002. 4. (júl.-aug.), 302–317.
 • „»Kedves Gyuszi« – »Kedves Ali bátyám« (Schöpflin Aladár és Illyés Gyula levelezése)”, Új Dunatáj, 2002/szept., 15–23.
 • „»...a fojtó állapotból kedves levele mentett meg” (Schöpflin Aladár és Szekfű Gyula levelezése)”, Irodalomtörténet, 2002/3. (szept.) [okt.], 361–381.
 • „Néhány adalék az Illyés-filológiához”, Forrás, 2002/nov., 60.
 • „Aranysárkány gyerekeknek (Kosztolányi Dezső elfeledett ifjúsági regénye)”, Tiszatáj, 2002/dec., 76–88.
 • „Történelmi pikareszk és »népi« utópia (Fekete István: Végtelen út)”, Somogy, 2003. 1. (jan.-febr.), 10–27.
 • „Kosztolányi-dedikáció Sík Sándornak; Kosztolányi és Karinthy a dedikációról”, Irodalomismeret, 2003. 2. [júl.] 58–60.
 • „»...és más baj se lesz« (Ady Endre és Schöpflin Aladár barátsága ismeretlen leveleik tükrében)”, Korunk, 2003/aug., 86–95.
 • „Kosztolányi Dezső és Sík Sándor barátságának újjáéledése (Egy Kosztolányi-dedikációról)”, Szeged, 2003. szept. 8–10.
 • „Tréfa a humorban (Karinthy Frigyes, a humorista [?])”, Bárka, 2003. 5. [szept.] 76–86.
 • „»...körülbelül elég lesz egy füzetre« (Schöpflin Aladár két levele Ady Endrének A tízmilliós Kleopátra... című Ady-kötet kapcsán)”, Forrás, 2003/okt. 70–79.
 • „Örley István »Iskolá«-ja (»Előkerült« az Andris)”, Holmi, 2003/okt. 1275–1287. Szövegközlés: Örley István: Andris (1287–1293.)
 • „Szilasi László: Szilasi szerint – 2003. november”, www.litera.hu
 • „Esti Kornél elfeledett vallomása (Egy elfeledett Kosztolányi-novellája)”, Tiszatáj, 2004/márc. 10–12. Szövegközlés: Kosztolányi Dezső: Esti Kornél vallomása (13–16.)
 • „»életet igyekeztem ábrázolni« (Schöpflin Aladár utolsó darabja, az Őszi szivárvány)”, Napút, 2004/ápr. 66–70. Szövegközlés: Schöpflin Aladár: Őszi szivárvány (70-83.) + Napút, 2004/máj. 85–112.
 • „Mai színpadra átírta: Móricz Zsigmond. (Egy kiadatlan Móricz-könyv története)”, Tiszatáj, 2004/júl. 100–118.
 • „B. A. [Bakos András]: Az író műhelyétől a papírgyűjtésig”, Délmagyarország, 2004. júl. 13., 5.
 • „»Új regényen dolgozik Kosztolányi Dezső« (Az el nem készült Mostoha keletkezéstörténete”, Holmi, 2004/nov. 1401–1415.
 • „»egy regény is írtam akkoriban« (Nemes Nagy Ágnes kiadatlan regénye)”, Tiszatáj, 2004. dec. 34–35. Szövegközlés: Nemes Nagy Ágnes: Az öt fenyő (részlet) 36-47.
 • „»Szíves figyelmébe ajánlom ezt a könyvecskét« (Szép Ernő levele az ismeretlen vevőhöz)”, Irodalomismeret, 2004. 6. sz. [2005. jan.] 119–121.
 • „Egy életmű és töredékei (A Karinthy-filológia múltja és lehetséges jövője)”, Forrás, 2005/jan., 51–62.
 • „»Hogy a regény végét is elolvashassák« (Németh László-dedikációk Szegeden)”, Szeged, 2005/márc. 38–41.
 • „»A mi korunk már egy átmenetei kulturtípus« (Cs. Szabó László naplója, 1928)”, Forrás, 2005/nov., 3. Szövegközlés: 3–9.
 • „Az életmű újabb töredékei (Karinthy Frigyes A feleségem beszéli ciklusának ismeretlen darabjai”, Ex Symposion, 2005/6. (dec.) 54. sz. (Kuka) 61–63. Szövegközlés: 63–67.
 • „Kosztolányi Dezső Békés megyei kapcsolataihoz (Tevan Adolf és Tevan Andor Kosztolányihoz írott leveleiből)”, Bárka, 2006/1. (jan.) 58–70. Szövegközléssel.
 • „Szilasi László: Februári szerintem”, www.litera.hu
 • „Kosztolányi Dezső Békés megyei kapcsolataihoz 2. (Kner Imre Kosztolányihoz írott leveleiből)”, Bárka, 2006/2. (márc.) 79–88. Szövegközléssel.
 • „Szilasi László: Májusi szerintem”, www.litgera.hu
 • „»Parisba semmiért nem érdemes jönni, csak ezért« (Hogyan nem találkozott Kosztolányi Dezső Rainer Maria Rilkével 1909-ben)”, Tiszatáj, 2006/máj., 45–50.
 • „Szepesi Attila: Rilke és Kosztolányi elmaradt találkozója”, Magyar Nemzet, 2005. máj. 25. 14.
 • „Karinthy és Nietzsche. Adalékok egy hatástörténethez”, Tiszatáj, 2006/szept., 47-50. Szövegközléssel (KF: Zarathustra, az idei színházi szezonról; Zarathustra a magyar futurista irodalomról): 50–54.
 • „Újabb Kosztolányi-írás Tömörkény kapcsán?”, Szeged, 2006. okt.-dec. 33.
 • „A kötetté formálás igénye. Az Esti Kornél keletkezéstörténetéhez”, Tiszatáj, 2006/dec., 81–91.
 • „»Egy reggel a postás levelet hozott« (Kosztolányi ifjúkori helykeresésének önellentmondásai)”, Forrás, 2007/febr., 61–76.
 • „»Mindnyájan szomorúak vagyunk« (Kosztolányi Dezső két »erdélyi« dedikációja)”, Korunk, 2007/ápr., 53–59. és: Irodalomismeret, 2007/1. (megj.: jún.) 88–94.
 • „Ilia Mihály ötven dolgos éve (A nyomtatott életműről)”, Ex Symposion, 2007. 59. sz. [ápr.] 44–47.
 • „Balázs Imre József: Ilia tanár úr”, Korunk, 2007/szept.
 • „Kosztolányi Dezső Ady-könyve”, Napút, 2007. ápr.-máj. 120–125.
 • „Egyszerű, rövid, populáris (»Csonka Magyarország nem ország«: a revíziós propagandagépezet működése)”, Forrás, 2007/júl.-aug., 86–105.
 • „Osvát Ernő ismeretlen nyilatkozata”, Holmi, 2008/jan., 104–107.
 • „Márai Sándor szegedi »barátja«”, Tiszatáj, 2008/febr., 107–110. [Ertsey Péterről]
 • „Tollvonások. Móra, Sík, Buday, Mészöly. [Móra Ferenc Üzenete a pestieknek; Baróti Dezső és Buday György dedikációja Kner Imrének; Kritika Sík Sándornak – levélben; Egy irodalomtörténeti dolgozat keletkezéstörténete]”, Tiszatáj, 2008/ápr., 86–101.
 • „Juhász Gyula szegedi székfoglalója”, Forrás, 2008/máj., 96–107.
 • „»A véres költőt a te baráti fáradozásod Italában is diadalra juttatja«. Kosztolányi Dezső és Balla Ignác”, Jelenkor, 2008/szept., 938–957.
 • „A Holnap társaság »botrányos« kültagja. Rozsnyay Kálmán Nagyváradon”, Tiszatáj, 2008/nov., 115–135.
 • „»Költői atlétika ez«. Két fejezet az Esti Kornél regényes keletkezéstörténetéhez”, Ex Symposion, 2008/6. [nov.] 22–26.
 • „Előkerült Kosztolányi utolsó verse”, www.litera.hu, 2008. nov. 24.
 • „Levelek Schillinger Klárához. Szegedi Műhely, 2009/2. [ápr.] 85–91. [Radnóti-levelek és dedikációk közlésével]
 • „A költő és fordítója. Radnóti Miklós és Szemere László. Tiszatáj, 2009. máj. 30–43. [Levél- és dedikációközléssel]
 • „»Megajándékozott egy kötetével”. Radnóti dedikációi mint életrajzi források. Forrás, 2009. máj. 46–53. [Levél- és dedikációközléssel]
 • „Radnóti »palackpostája”. Az Újmódi pásztorok éneke egy példányáról. www.litera.hu, 2009. máj. 5.
 • „Ilia Mihály szakirodalmi bibliográfiájához”, Forrás, 2009/szept. 61–71.
 • „A főjegyző és a pinaszőr”, www.barkaonline.hu, 2009/szept., 14. [Kner Izidor egy leveléről]
 • „Radnóti Miklós első dedikációi”, Jelenkor, 2009/nov., 1127–1233.
 • „A Vérző Magyarország második kiadása. Kosztolányi »jelentősen átdolgozott« irredenta antológiája”, Kalligram, 2009/nov., 65–70.
 • „A Hét tulajdonosváltásai 1918–19-ben”, Magyar Könyvszemle, 2009/4., 495–501.
 • „Kosztolányi Dezső levelezésének kritikai kiadásáról”, Élet és Irodalom, 2010. jan. [megjelenés előtt]
 • „Radnóti Miklós egyetemi éveihez”, Szegedi Műhely, 2010/1. [megjelenés előtt]
 • „Százhuszonöt éve született Kosztolányi Dezső”, Napút, 2010/márc. [megjelenés előtt]
 • „Kosztolányi Dezső szegedi kapcsolataihoz. [Szalay József gyűjteményének »darabja«; Zadravecz István »szerkesztője«; Fiatal szegedi költő »mestere«; Tolnai Gábor vendéglátója; Mészöly Gedeon munkatársa]”, Tiszatáj, 2010/márc. [megjelenés előtt]
 • „Kutatók és olvasók”, www.barkaonline.hu, 2010. márc. 29. [megjelenés előtt]
 • „Kosztolányi, a pornográf műfordításért feljelentett »katolikus író«”, Kalligram, 2010. ápr. [megjelenés előtt]
 • „Kosztolányi Dezső és a Széphalom. Kosztolányi szegedi kapcsolataihoz”, Tiszatáj, 2009. [megjelenés előtt]
 • „Kosztolányi Dezső mosócédulái. Egy készülő monográfia jegyzetei”, Üzenet, 2010. [Előadásként elhangzott 2008. márc. 28-án Szabadkán, a Kosztolányi Dezső Napok tudományos ülésnapján.] [megjelenés előtt]
 • „Toldi Ferenc ismeretlen levele”, Irodalomtörténeti Közlemények, 2010. [megjelenés előtt]
 • „Kosztolányi Dezső levelezésének kritikai kiadása”, Bölcsészműhely 2009. [Előadásként elhangzott 2009. ápr. 29-én, a SZTE BTK-án tartott Kari Tudományos Napon.] [megjelenés előtt]

Kritikák, interjúk, irodalmi riportok:

 • „Kétszemélyes játék (Temesi Ferenc: Királyáldozat)”, Tiszatáj, 2000. október, 111–115.
 • „Szakismeret, műveltség, üzleti érzék (Szegedi antikvárium-körkép)”, Szeged, 2002. júl. 31–35.
 • „Röptető. Fiatal szegedi költők versei (Válogatás és bevezetés, életrajzi jegyzetek)”, Szeged, 2003. április, 40-43.
 • „»Világéletemben a kis dolgok foglalkoztattak« (Interjú Kiss Lászlóval)”, Szeged, 2003. okt. 60–61.
 • „Két csengetés között Deákról kétszer (Három könyv Árpás Károly műhelyéből)”, Szeged, 2003. dec. 44–45.
 • „Szegedi könyvkiadóé Az év gyermekkönyve díj (Interjú Aratóné Katona Ildikó kiadóvezetővel)”, Szeged, 2004. jún. 13–14.
 • „Kortárs szépirodalom, igényes bestseller, tankönyv (A szegedi könyvkiadás néhány műhelye)”, Szeged, 2004. jún. 15–19.
 • „»Egy törékeny sejtésről írok« (Beszélgetés a Faludy-díjas Orcsik Rolanddal)”, Szeged, 2004. jún. 20–21.
 • „Tarján Tamás: Csendestárs”, Irodalomismeret, 2004. 1-2. (jún.) 137–138.
 • „A csendestárs megszólal (Tarján Tamás: Csendestárs)”, Tiszatáj, 2004. szept. 81–86
 • „A sokirányúság vonzásában (Interjú Vörös Lászlóval)”, Szeged, 2005. márc. 12–13.
 • „Dokumentumok és versek a Kosztolányi család közeléből (Bogdán József: A Kosztolányi család közelében)”, Híd, 2005. márc. 83–90.
 • „A halála után is alkotó Kosztolányi új kötete (Kosztolányi Dezső: Tere-fere [Szerk.: Botka Ferenc])”, Híd, 2005. máj. 101–110.
 • „Ki a Tere-fere rovat felfedezője? (Ön)helyesbítés”, Híd, 2005. júl.–aug. 114–115.
 • „Írásban és szóban. Az irodalmi objektivitás természetrajza (Elek Tibor: Fényben és árnyékban. Az irodalmi siker természetrajza)”, Tiszatáj, 2005. júl. 88–93.
 • „Ajándék lovak fogait (Szilágyi Zsófia. A féllábú ólomkatona. Irodalmi mű-hibák)”, Irodalmi Jelen, 2005. dec. 19.
 • „Megtöltendő üres papírzacskó (Beszélgetés a Szegedért Alapítvány művészeti díjasával, Darvasi Lászlóval)”, Szeged, 2006. márc. 50–51.
 • „Ajándék lovak fogait (Szilágyi Zsófia. A féllábú ólomkatona. Irodalmi mű-hibák)”, Bárka, 2006/3. (május), 124–126.
 • „Csoportos célbalövés (Hoválettem. Hajnóczy-tanulmányok)”, Irodalmi Jelen, 2007. jún. 23.
 • „Született (?) írófeleségek (Borgos Anna: Portrék a Másikról)”, Irodalmi Jelen, 2007. szept. 20.
 • „A Szerző kísértetének szelleme (Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik)”, Forrás, 2007. szept. 110–112.
 • „Pár gondolat az új kizárólagosságról. Kritika, bírálat, bűn”, Kalligram, 2007. szept. 97–99.
 • „Hozzátartozik: (nz) [Németh Zoltán]: Zsebtükör. A szerkesztő kérdéseire Bíró-Balogh Tamás válaszol”, Kalligram, 2007. szept. 100.
 • „Válasz: Orcsik Roland: „Pár gondolat az új kizárólagosságról” (válasz, védőbeszéd, purgatórium)”, Kalligram, 2007. okt. 85–89.
 • „A feleség, ha tudomány (Borgos Anna: Portrék a Másikról)”, Bárka, 2006/6. (nov.–dec.) 72–77.
 • „A filológus öröme [Déry Tibor levelezéséről]”, Forrás, 2008/jan. 106–108.
 • „Ignotus – félúton (Angyalosi Gergely: Ignotus-tanulmányok)”, Jelenkor, 2009/okt. 1100–1104.
 • „»Ki a többieket is látja, önmagában és önmaga által. « Kosztolányi Dezső Pesten és Budán – Kosztolányi Dezső: Pesti utca. (Szerk.: Zeke Gyula)”, Jelenkor, 2010/febr., 229-245.