Arany Zsuzsanna

 

Arany Zsuzsanna honlapja

 

Egyetemi végzettség, tudományos fokozatok

Ph. D., ELTE BTK, összehasonlító irodalomtudomány (2004) (Disszertáció témája: a Gonosz-filozófia megjelenése angolszász irodalmi művekben)
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, ELTE BTK (1999)
esztétika szakos bölcsész, ELTE BTK (2001)
filozófia szakos szemeszterek végzése, ELTE BTK (2002–2003)

Díjak, ösztöndíjak

2011 Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj
2011 Akadémiai Ifjúsági Díj
2009–2010 a Habsburg Történeti Intézet ösztöndíja
2007–2009 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2006 Erasmus Oktatói Mobilitás, Universiteit Leiden, Hollandia
2006 Erasmus Oktatói Mobilitás, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
2003 Erasmus-ösztöndíj (PhD-hallgatói), Università degli Studi di Firenze, Olaszország
 

Szakmai tapasztalat

2007– tudományos munkatárs, MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport
2003–2006 tudományos segédmunkatárs, majd tud. munkatárs, ELTE BTK, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
2000–2003 szabadúszó újságíró, olvasószerkesztő, szerkesztő
1999–2000 megbízott munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézete

Tudományos tevékenység

2012– életrajzi kutatások (filológiai alapkutatások és esztétikai vizsgálódások), kötetek szerkesztése és összefoglaló tanulmányok, esszék írása, valamint a honlap és a blogok szerkesztése
2007–2011 a Kosztolányi kritikai kiadás forrásgyűjtő munkálatainak irányítása, a bibliográfiai sorozat és a www.kosztolanyioldal.hu szerkesztése, valamint sajtó alá rendezési feladatok
2004–2006 a Kosztolányi kritikai kiadás előkészítő munkálatainak végzése
2003–2005 OTKA Ideológák Kutatócsoport, ELTE BTK
1999–2003 PhD-hallgató, ELTE BTK, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Tudományos tagságok

2008 – MTA Köztestülete
2012 – Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC - ICLA)

Kutatási területek

az életrajz műfajának elméleti kérdései
életrajzi kutatások
filozófiai kérdések megjelenése irodalmi művekben
Kosztolányi Dezső munkássága
kultúrpolitikai viszonyok a 20. század eleji sajtó tükrében

 

Publikációs lista

Kötetek:

 • „Ördögtrillák”. Az Gonosz és az Erotika az irodalomban, Veszprém: Vár Ucca Műhely, 2004, 116.
 • A Gonosz-probléma értelmezése Nathaniel Hawthorne és Henry James műveiben [doktori disszertáció, kézirat, 2004.]
 • Isten bálján. Kosztolányi-tanulmányok, Veszprém: Művészetek Háza, 2011, 187.

Szerkesztett kötetek:

Kötetbeli tanulmányok:

 • Vámpírmítosz az irodalomban, in Józan Ildikó – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.) Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás, Budapest: Osiris, 2003, 71–89.
 • A puritán ideológia morálfelfogásának megjelenése Nathaniel Hawthorne A skarlát betű című regényében, in Jeney Éva – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.) (Tév)eszmék bűvölete, Budapest: Akadémiai, 2004, 76–104.
 • „Lucifernek is neveztek…” Kosztolányi Dezső befogadástörténetének ideológiai vetületei, in Jeney Éva – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.) A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg, Budapest: Balassi, 2006, 164–208.
 • „Háborgó Balaton”. A Balaton démoni arcai Garay, Jókai és Cholnoky Viktor írásainak tükrében, in Fábri Anna – Ács Anna (szerk.) Jer, nézd a Balatont. Reformkori művelődéstörténeti szemináriumok és konferenciák. Badacsony 1999-2002, Veszprém: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 2007, 21–30.
 • „Mesevilágok” Henry James és Kosztolányi Dezső prózájában, in Kovács Árpád (szerk.) A regény és a trópusok, Budapest: Argumentum, 2007, 301–343.
 • Gondolatok a Kosztolányi kritikai kiadás kérdéseiről, in Hózsa Éva – Arany Zsuzsanna – Kiss Gusztáv (szerk.) Az emlékezés elevensége, Szabadka: Városi Könyvtár, 2007, 415–426.
 • Előszó, in Arany Zsuzsanna (szerk.) Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 1. (A Hét, Nyugat, Pesti Hírlap, A Pesti Hírlap Vasárnapja, Új Idők), Budapest: Ráció, 2008, 7–11.; on-line változat: http://www.kosztolanyioldal.hu/forrasjegyzek
 • Utószó, in Kosztolányi Dezső válogatott versei, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009, 167–192.
 • Előszó, in Arany Zsuzsanna (szerk.) Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga, Budapest: Ráció, 2009, 7–14.; on-line változat: http://www.kosztolanyioldal.hu/forrasjegyzek
 • Művészetábrázolás Harsányi Kálmán A kristálynézők című regényében, in Kovács Árpád (szerk.) Regények, médiumok, kultúrák, Budapest: Argumentum, 2010, 198–210.
 • Gondolatok Kosztolányi beszélgetőlapjainak kiadásáról, in Arany Zsuzsanna (szerk.), „most elmondom mint vesztem el”. Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai, Pozsony: Kalligram, 2010, 13–25. [megjelenés előtt]; on-line változat: http://irodalom.elte.hu/mta/kd_besz.html
 • „Kosztolányi Dezső ma délelőtt meghalt”. Sajtóvisszhang és befogadástörténet, in Arany Zsuzsanna (szerk.), „most elmondom mint vesztem el”. Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai, Pozsony: Kalligram, 2010, 39–56. [megjelenés előtt]; on-line változat: http://irodalom.elte.hu/mta/kd_besz.html
 • A Pardon-ügy, in Bednanics Gábor (szerk.) „Alszik a fény”. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza művészete, Budapest: FISZ, 2010, 271–317.
 • A boldogság ünnepe. A Hajnali részegségtől a kórházi beszélgetőlapokig, in Fűzfa Balázs szerk. Hajnali részegség, Szombathely: Savaria University Press, 2010, 24-35. [Sorozat: A tizenkét legszebb magyar vers 6.]
 • „Jancsi Pannit nyerje meg” vagy „Jancsié lesz végre Julcsa”? Kosztolányi-műfordítások a kritikai kiadás forrásanyagában, in Ágoston Pribilla Valéria – Hicsik Dóra – Hózsa Éva (szerk.) Kihez vagy mihez hű? Tanácskozás fordításról, ferdítésről és nem fordításról – Kosztolányi szellemében, Szabadka: Városi Könyvtár, 2010, 39–47.
 • Pokoljárások és megváltások 1. Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában, in Fűzfa Balázs (szerk.) Kocsi-út az éjszakában, Szombathely: Savaria University Press, 2011, 113–120.
 • Gonosz alakok az irodalomban: a vámpír, in H. Nagy Péter (szerk.) Parazita Könyvek 6. [2011, megjelenés előtt]
 • Az életrajzírás művészet(-)e(?), in A 4. Veszprémi Regénykollokvium konferenciakötete, szerk. Kovács Árpád [2011, megjelenés előtt]
 • A vén cigány alkímiája, in Fűzfa Balázs szerk. A vén cigány, Szombathely: Savaria University Press, 2012, 202–207.
 • Gonosz alakok megjelenése az irodalomban: a vámpír, in H. Nagy Péter (szerk.) Az éjszaka gyermekei. Tanulmányok a vámpirizmusról, Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 2013. [Parazita Könyvek 6.]
 • Külső és belső börtönök, in Fűzfa Balázs szerk. Eszmélet, Szombathely: Savaria University Press, 2013, 207–219.
 • Előszó az Esti Kornél macedón kiadásához, in Kosztolányi Dezső: Kornel Esti, ford. Zlatko Panzov – Annamaria Czinege-Panzova, Szkopje: Ikona, 2013, 5–11.
 • Esti Kornél szerelmei. Női karakterek Kosztolányi életrajzában, in Bengi László – Hoványi Márton – Józan Ildikó (szerk.) „Visszhangot ver az időben”. Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, Pozsony: Kalligram, 2013, 363–370.
 • Az erotika elmúlása – az elmúlás erotikája. Weöres: Valse triste, in Fűzfa Balázs szerk. Valse triste, Szombathely: Savaria University Press, 2013. [megjelenés előtt]

Folyóiratbeli tanulmányok (válogatás):

 • Rémregények reneszánsza. Federico Andahazi-Kasnya: A harmadik nővér, Holmi, 2001/március, 397–401.
 • Egy elmélkedő emlékező. Patrick Leigh Fermor: Erdők s vizek közt. Esztergomtól Brassóig gyalogszerrel 1934-ben, Holmi, 2001/augusztus, 1128–1131.
 •  „Jónak s gonosznak tudói”. Rüdiger Safranski: A gonosz avagy a szabadság drámája, Holmi, 2002/március, 383–387.
 • Rabindranath Tagore és a teozófia, Vár Ucca Műhely, 2002/1–2., 115–118.
 • „Nem kellett volna Sade-hoz nyúlni”. Jovica Acin: Sade apokalipszise. Vázlatok az isteni márkiról, Literatura, 2002/2, 254–260.
 • Lábjegyzet helyett. Dr. John William Polidori: A vámpír, BUKSZ, 2003/tél, 389–391. (http://buksz.c3.hu/0304/09szovegek.pdf)
 • Mesemotívumok Kosztolányi Mostohájában. „Értelmezéstöredék” egy regénytöredékről, Új Kép (Szabadka), 2005/december, 13–22. (http://ujkep.tippnet.co.yu/data/aktualis/02arany.htm)
 • Gondolatok a Kosztolányi kritikai kiadás kérdéseiről, Üzenet (Szabadka), 2006/1, 77–84.
 • Szövegkiadások és befogadástörténet Kosztolányi munkásságának utóéletében, Erdélyi Múzeum, LXIX. köt. 2007/1–2. füzet, 115–122.
 • Kosztolányi írásai a Pesti Hírlapban, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár), LI. évf. (2007) 1–2. sz., 73–88.
 • Az utolsó szó jogán? Kosztolányi Dezső kórházi jegyzeteinek kiadása, Vár Ucca Műhely, 2007/4, 60–64.
 • Filológiai és filozófiai kérdések Byron és Polidori prózájában, Látó (Kolozsvár), XIX. évf. 6. sz., 2008/június, 75–85.
 • Magyar klasszikusok Európában. A Kosztolányi-életmű „eladhatóságának” kérdései, Kilátó (Szabadka; a Magyar Szó irodalmi melléklete), 2008. nov. 8. (http://magyarszo.com/fex.page:2008-11-08_Magyar_klasszikusok_Europaban.xhtml)
 • Politics and Literature. A Case Study: Kosztolányi’s Reception during the Communism, Hungarian Studies, 23 (2009) 1., 57–74.
 • Seneca halála. Kosztolányi beszélgetőlapjainak kiadásáról, Erdélyi Múzeum (Kolozsvár), LXXI. köt., 2009/1–2. füzet, 59–67.
 • „Pardon, Kosztolányi”. Dokumentumok és kérdések egy rovat körül, Kalligram, 2009/nov., 57–64.
 • A Kosztolányi kritikai kiadás forrásgyűjtésének tapasztalatai, Tiszatáj, 2010/márc., 11–22.
 • A Kosztolányi kritikai kiadás műhelye és fórumai, Létünk (Szabadka), 2010/1, 135–140.
 • Fény és árnyék. A kettős én és a Gonosz kérdésének megjelenése Kosztolányi néhány művében, Prae, 2010/ápr., 24–32.
 • Forrásgyűjtés a Kosztolányi kritikai kiadáshoz: ismeretlen kéziratok és a hírlapi anyag feltárása, MTA-honlapja, I. Osztály: Előadások tára (http://www.mta.hu/index.php?id=3865)
 • Pardon vagy bocsánat?, Kalligram, 2010/szept., 103–104.
 • „Bohócok világa”. Művészetek találkozása a 20. század elején, Vár Ucca Műhely, 2010/2., 3–15.
 • Az életrajzírás művészet(-)e(?), Kortárs, 2011/7-8., 151–158.
 • (Gulyás Gabriellával közösen) Újabb dokumentumok Kosztolányi betegségéről és haláláról, MediArt, 2012/1, 14–19.
 • „Csodálatos babák, játékok a nők”, Kalligram, 2012/júl–aug., 40–44.
 • A vén cigány alkímiája, Vár, 2012/3, 86–89.
 • Az életrajz mint tükör. Közelítések egy műfajhoz, Irodalomismeret, 2012/3, 40–54.
 • Caravaggio tükre. Esszé, Új Forrás, 2013/ápr., 24–30.
 • Feketén–fehéren. Bollobás Enikő Egy képlet nyomában című könyvéről, Műút, 2013/ápr., 68–70.
 • Kosztolányi Dezső élete. Ősök csarnoka – 1. rész, Alföld, 2013/júl., 59–71.
 • Kosztolányi Dezső élete. Ősök csarnoka – 2. rész, Alföld, 2013/aug., 44–60.
 • Ősök csarnoka. Kosztolányi Dezső életrajzának első fejezete [további 2 rész], Alföld, 2013/szept.–okt. [megjelenés előtt]

Cikkek, interjúk (válogatás):

Szépprózai írások:

Honlapok:

Blogok: