antológiák, évkönyvek

A forrásgyűjtési munkálatok során olyan segédleteket is fölhasználunk, melyek általában foglalkoznak a korszakkal, illetve több szerző műveinek különböző szempontú csoportosításait, összegyűjtött anyagát adják közre. Emiatt tekintettük át többek között a PIM honlapján található Magyar írók bibliográfiája című adatbázist, valamint az antológiák anyagát közreadó, Madár Lajos szerkesztette, Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények címet viselő sorozatát. További segédlet az idegen nyelven megjelent Kosztolányi-művek listája, melyhez szintén online forrásokat is fölhasználtunk, mint az OSZK honlapján olvasható, Demeter Tibor által szerkesztett Bibliographica Hungaricát, vagy a www.hunbook.hu oldalán lévő, Nagy Csaba által készített A magyar irodalom idegen nyelven 1979-től napjainkig című adatbázist.