„Alszik a fény”. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza művészete

A fenti címmel a Fiatal Írók Szövetsége jelentetett meg tanulmánykötetet (2010), Bednanics Gábor szerkesztésében. A kiadványban két komolyabb tanulmány is szerepel Bengi Lászlótól, valamint az a Pardon-bibliográfia, amelyet Arany Zsuzsanna készített, s honlapunkon is közöltünk. Ahogyan az a könyv borítóján is olvasható: "Az induló Minerva Könyvek első darabja is egy konferencia kibővített anyagát adja közre, akárcsak a FISZ Könyvek debütáló kötete. Ez év őszén immár harmadik éve szervezi meg szövetségünk a vajdasági Palicson szimpóziumát, melynek tárgya a térség két kiváló alkotója, Csáth Géza és Kosztolányi Dezső. Jelen kötet az előző két alkalommal elhangzott előadások szerkesztett változatából áll össze, kiegészülve ott el nem hangzott, de a két szabadkai születésű író művészete iránt érdeklődők számára minden bizonnyal haszonnal forgatható, új adatokat és megközelítéseket tartalmazó tanulmányokkal. Mivel a 2010-es esztendő Kosztolányi Dezső születésének 125. évfordulója, ezért gyűjteményünk egyúttal tisztelgés is a költő előtt."

 
Tartalomjegyzék:
 

Bednanics Gábor: Kívülállás, közvetítés, művésziesség. Csáth Géza kanonizációjának néhány vonásáról

Bodrogi Csongor: Olvasható-e a "cirillbetűs Szabadka"? Kosztolányi Csáth Gézának című versének idegenségtapasztalatairól

Lapis József: "Jajra csap a legszebb rímmel". Kosztolányi Dezső és az elmúlás poétikája

Bengi László: Keretek költészet és valóság határán. Az Aranysárkány keletkezéstörténetéről

Kollár Árpád: A csalás otthonossága. Fordítás, (félre)értés, idegenség Kosztolányi Esti Kornéljában

Orcsik Roland: Kosztolányi felkonczolva. Kosztolányi Dezső "szép" és Koncz István "megszakított" mondatairól

Mészáros Márton: Az olvashatóság – hallhatóság – láthatóság határesetei Kovács András Ferenc költészetében

Bengi László: Kosztolányi (?) újságot ír. A névtelen cikkek azonosításának kérdéséhez

Arany Zsuzsanna: A Pardon-ügy

 
 
A kötetről több recenzió is napvilágot látott:
 

Baranyai Norbert: Klasszikus életművek "fiatal" olvasatai, Vörös Postakocsi, 2012. febr. 8.

Szilágyi Zsófia: Desiré és Józsi, Élet és Irodalom, 2010. nov. 19.
(A közlési engedélyért ezúton mondunk köszönetet Károlyi Csabának.)